Janec (Borco) Bork

Den wendiske slekten Borck slo seg ned i Lobese allerede omkring 1193. Omkring 1270 slo ridderen Wolf Borcke (Borko) seg ned her i nærheten av elven Rega og bygget en treborg på en høyde. Rester av et gammelt hus og borggraven finnes fortsatt. Borken ble raskt den herskende slekten med store jord eiendommer. Wolf Borcke skal ha tildelte byen Labes i år 1400 bekreftelsesbrev på oppnådd frihet. Byen fikk et våpen som viser en løpende ulv og med årstallet 1400 øverst, noen hevder ar årstallet viser at byen fikk sin frihet i 1400, men dette kan være feil for ifølge «Neues preussisches Adels-Lexicon, oder genealogische und diplomatische Nachrichten / bearbeitet von einem Vereine von Gelehrten und Freunden der vaterlændischen Geschichte unter dem Vorstande des Freiherrn L. v. Zedlitz-Neukirch, bind 1, side 281″: Wolf Borck skal i år 1114 ha opphøyd landsbyen Labes til by.
Lobese/Labes som i dag kalles Lobez, fører også dette våpen men uten årstall. Lobez ligger syd for Kolberg (i dag kalt Kolobrzeg).
«Deutschen Namenlexicon» av Hans Bahlov:
Bork, Borck brukt som del av stedsnavn i Pommern, også kortformen Boruslaw.
Borkow(ski) forekommer også ofte i Østpreussen.
Navnet Borck er det wendiske ordet ulv, og i slektens våpen finnes to ulver. Under keiser Henrico Aucupi er kjent er kjent riddere kalt Borcke (også Buck), og Heinrich Borcken var i år 919 med hertug Barnim til den første turnering i Magdeburg. Han må ikke forveksles med den svarte ridder Heinrich Borck som skal være en av anene til huset Falkenberg.
Familien Borck/von Borcke nevnes 1186/87 i en dokumentsamling (Urkunde) med «Pribislaus filius Borkonis» (sønn til Borko). Borko regnes idag som slektens stamfar, trolig av vestslavisk utspring. På deres eiendom ble grunnlagt de fire stedene Regenswalde (1282), Labes (1295), Wulvesberg (Wolfsberg-Stramehl 1348) og Wangerin (før 1410). De bodde også i «Falkenburg an der Drage», på slottet «Pansin am Krampehl», Usedom og «an der Peene».

Janec (Borco) Bork, (1242-1287), ridder og «Burggraf» i Kolberg, i 1282 kaller han seg selv for «Borconis de Vressov» i sitt våpen hvor det er to mot venstre springende ulver som i våpenet til Bulgrin. Likheten i våpen betyr ikke alltid felles stamfar, det kan også komme av inngifting. I det eldste våpenet til Kleist 1289 er det tre mot venstre springende ulver.
Senere finnes de løpende ulvene i andre slekters våpen.
Balt. Studien XXII: Våpenet til Borken nedstammer fra fyrst Mistislaw av Gützkow i 1127, som nedstammer fra kongen av Wiltzen og fra Dragowit i 789.

Den wendiske slekten Borck slo seg ned i Lobese allerede omkring 1193. Omkring 1270 slo ridderen Wolf Borcke (Borko) seg ned her i nærheten av elven Rega og bygget en treborg på en høyde. Rester av et gammelt hus og borggraven finnes fortsatt. Borken ble raskt den herskende slekten med store jordbesittelser. Wolf Borcke skal ha tildelte byen Labes i år 1400 bekreftelsesbrev på oppnådd frihet. Byen fikk et våpen som viser en løpende ulv og med årstallet 1400 øverst, noen hevder ar årstallet viser at byen fikk sin frihet i 1400 Men dette kan være feil for ifølge «Neues preussisches Adels-Lexicon, oder genealogische und diplomatische Nachrichten / bearbeitet von einem Vereine von Gelehrten und Freunden der vaterlændischen Geschichte unter dem Vorstande des Freiherrn L. v. Zedlitz-Neukirch, bind 1, side 281″: Wolf Borck skal i år 1114 ha opphøyd landsbyen Labes til by.
Lobese/Labes som i dag kalles Lobez, fører også dette våpen men uten årstall. Lobez ligger syd for Kolberg (i dag kalt Kolobrzeg).

Borck
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »