Elias Fiigenschow, sønn av sadelmaker Hans Fügenschou, flyttet fra Bregenz i Østerrike december 1599 til København. Han var invitert av kong Christian IV som trengte en god sadelmaker

 figenschou1 figenschou2
H. F. S. (Sko maker?) Fügenschou-våpen 1674

På fronten til Fügenschuh’s hus kan du ennå se utydelige rester av Fügeschuh’s merke (tre fjell med furuskog) og Fugger’s våpen.
Hanss Fügenschuh var trolig født i Allgäu i Hindelang hvor hans foreldre bodde. Hindelang ligger i den sydlige delen av Tyskland på grensen til Østerrike.

Faren hadde et berømt stutteri på gården i Allgäu.

Hans (Johann) Fügenschuh innvandret til København – med kone og barna i desember 1599 – på innbydelse fra Kong Christian IV – ettersom han var berømt for sine prakt sadler. Han oppgir at hans siste oppholdssted var Bregenz i Østerrike og at hans foreldre er Mathias og Katharina Fügenschuh. De bodde i Hindelang i Allgäu i den sydlige delen av Tyskland – en egn som ble kallet «døren til Italia» og var omgitt av høye fjell.

Hoff sadelmakeren Hans (Johann) Fügenschuh forandret skrivemåten av sitt etternavn til Fiigenschouf / Fiigenschow.

Bryllup notat funnet i de Dansk-Norske Registranter omhandler hoff salmakerens sønnesønn – sadelmaker Niclas Jeremiassen Fiigenschow som i 3. generasjon i København fortsatte den sadelmaker bedriften som farfaren grunnla her. Forfedrenes hadde drevet dette håndverket i flere generasjoner.

Et sadelmaker firma kan samenlignes med nåtidens bil fabrikant. Han utsmykket sadler og ride tøy med gull- og sølv smed arbeid, juveler og perler, stoppet elegante ekvipasjer osv for hoff og herregårder, for konger og adelsmenn, og navnet Fügenschuh hadde klang over hele Europa. Deres verksteder i Allgäu-egnen var berømte.

I Kongens gate 34 nær Nicolaj-kirken i København ligger idag et litt ombygget hus. Dette huset kjøpte hoff sadelmakeren Hans (Johann) Fügenschuh januar 1600.

Hans (Johann) Fügenschou
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »