Peder Nielsen Harboe født 1635, sønn av Niels Pedersen Harboe, som etter å ha vært fogd i Nordfjord døde 1651 i Bergen som Rådmann, og Cidsel Madsdatter.
Peder ble 1651 student fra Bergens Skole, 1658 Kapellan på Haus og 1. februar 1668 Sogneprest der, tok 11. juni 1684 magistergraden ved Kjøbenhavns universitet. Fikk ifølge kongebrev av 22. august 1667 ekspetanse på sognekallet samme sted, ble ved kallsbrev av 30 august 1668 valgt til sogneprest i Eid, men da kongen hadde utnevnt Peder Hansen Schreuder, ble han ved kgl. kallsbrev av 11. september 1668 utnevnt til sogneprest i Selje. Peder døde 1703 som prost.

Den første kjente eieren gården Sandvi (gnr. 10) var fogden i Nordhordland, Gudmund Erikssen Skaug. Han døde 1619, og enken Cecelia Madsdotter arvet gården.
Cecelia Madsdatter giftet seg 2. gang med dansken Niels Pedersen Harboe. Han var rådmann i Bergen.  1647 satte de opp et gavebrev, der det ble bestemt at etter deres død skulle Nykirken (i Bergen) få Sandvik. Giverne hadde bestilt seg gravstad der. På grunn av at de ga bort mye har enkelte hevdet ar de trolig ikke hadde barn.Det er ikke bevist. I «Bergens Stifts Biskoper og Præster» bind II:
2 barn i første ekteskap med Susanne Olufsdatter Torp.
11 barn i andre ekteskap med Margrethe Randulf.

Peder Nielsen Harboe
Stikkord:     

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »