Klikk på et bilde og bruk piltastene.

Tyskebryggen_1909 Wormenkhussen Gravstein_R_W
Tyskebryggen Underskrift 1677
Reinert Wormenkhußen
Grav stein

Reinert Wormenkhußen (Wormhusen)

Reinert Wormenkhußen født i Bremen. Han tok gesell-eksamen 25. mars 1674, og tjente i Solgården. Og han er nevnt som residerende forvalter 1675 og 1679 i Cappengaaden. 1702 brant alle husene på Tyskebryggen. Cappengården lå ved siden av (syd for) Holmedalsgaarden. Cappengården hadde bare 1 stue/rom og ble ikke gjenoppbygget.
Kart som viser hvor det brente.

27. februar 1682 fikk Reinert Wormenhkusen vandel attest (sluttattest) fra ”Teutschen Hänse-Contor” i Bergen. Her står det at han vil trekke seg tilbake fra det Hanseatiske Kontor. Og at han ville kjøpe seg hus i Bergen og gifte seg. Den 15. mars 1683 fikk han borgerskap i Bergen. Og den 20. juni 1682 giftet han seg med Agnete (Vael) Vahl i Korskirken i Bergen. Deres første barn Alheit ble døpt 1. januar 1683 i Korskirken i Bergen. De fikk 6 barn før han døde 1696.

Ved årsskiftet 1695/96 var det auksjon etter Sander Jonsen som hadde drevet handelsstedet Rødgammen i Troms. Sander hadde ikke voksne barn som kunne overta handelen.
Handelsstedet Rødgammen ble nå kjøpt av tyskeren Reinert Wormenkhußen (Wormhus) i Bergen. Kjøpet ble finansiert ved å pantsette hus og tomt i Bergen for 350 da.. Dessuten lånte han 340 da.  fra en kjøpmann i Bergen.  Han lånte også 299da. fra folk i hjem byen Bremen på. Reinert Wormenkhußen var gift med Agnethe. Hun var søster til Elisabeth Vahl, Sander Jonsens kone.
Da Reinert døde i 1696 ble det lite igjen etter arveoppgjøret. Kreditorene fikk nesten alt. Sønnen Johan Wormhus overtok det som var igjen på Rødgammen, men han opparbeidet stor gjeld til folk i Bergen.

Om Reinert tidligere har drevet Nordlandshandel er ukjent. Han dro nordover til Rødgammen våren 1696 og begynte handel her. Bl.a. vet vi at han nå ga en kreditt til Sjur Olsen i Sør-Grøttøy på 30 våg fisk, imidlertid døde Reinert samme år under oppholdet her. Han ble gravlagt på Helgøy kirkegård og der ble det reist en minnestein over Reinert Wormenkhußen (Wormhus), med årstall og initialer.

Tilbake i Bergen satt enka med 6 umyndige barn fra 13 år til 15 uker, hvis nå ikke hele familien var med til Rødgammen. Ved Årsskiftet ble skiftet oppgjort, med aktiva på 1243 daler, hvorav hus og grunn i Rødgammen ble taksert til 300 daler (han kjøpte det for 830 daler). Resten var hus og løsøre i Bergen. Men gjelden var stor, så det ble bare 145 daler igjen til enka og barna. Jekt og handelsbygninger i Rødgammen ble utlagt til kreditorene, resten ble stående som arv. Hva slags bygninger det dreide seg om, vet vi ikke, men tradisjonen har bevart minnet om hvor våningshuset lå, noe vest for elva nær Likhaugen, der det finnes en hustuft ca. 12x6m. Reinerts gravstein er bevart og finnes nå i Lyngen kirke.

Da Reinert Wormenkhußen (Wormhus) døde i 1696, ble hans gjeld i Bremen på 70+30+199=299 daler i sin helhet utlagt i verdier i Rødgammen. Bl. a. skyldte han i Bremen 199 rdlr. til David von Werdenn i ”Börnepenger”. Se David von Verden (+1706) i databasen min. Formynder for Reinerts 6 barn: Berent Vall (Vahl) som var deres onkel (+ 1698). Men ei ung enke med mange barn og borgerleie i Nordnorge kunne ikke tillate seg å sørge for lenge. Alt i 1697 var hun gift med dansken Nils Nilsen Juell, bergensborger samme år. En sønn til Reinert Wormenkhußen, Reinert Reinertsen Wormhusen, fikk borgerskap som høker i Bergen i 1734 og døde 1739.

Reinert Wormenkhußen (Wormhusen)
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »