Navnet skrives på svært mange ulike måter, f. eks. Ryke, Ykens, Eycken, Rike, Rieke og Reiche.
Andre varianter:
Van der Eyken, Van der Eijk, Van (der) Ey(c)ke(n), Van (der) Eij(c)ke(n), Van der Reycken, Van den Reijcken, -Reyken, Van der Ick(en), Van der Ickx, Van der Ieck, Vandéric, Van (der) Ee(c)ken, Vonderhecken, Van der Reken, Van (der) Ecken, (van) Heecke, Van Heek(e), Verheijke, Vereycke(em), Vereij(c)ken, Verreijke(n), Verreijcken, Ver(r)ey(c)ken, Van der Yken
, -Ycke(n), Van der Ryken, Van de(r) Rijck(e), Van de Rijke(n), Van de Ryck(e),  Van de Ry(c)ken, Van Drick, Van Driken, Veryke, Verijke(n), Verrijck, Verryck, Verryke(n), Vereeke(n), Vereeck, Vere(e)cke(n), Verre(c)k, Verrecken, Vereckens, Vereecque, Vereque, Vreeke(n), Vrey(c)ken, Vreijken, Verhee(c)ke(n), Verheck(en), (van der) Eycken, (van) Eycken, (van) Eyck, Van Eecke, ……..

Opprinnelse til navnet muligens fra hollandsk Ryk og på tysk Reich (rik/mektig/stor).

Zedlers Universal-Lexicon, band 08, s. 0251:
Eicke
, en urgammel adelig familie fra Schlesien ifølge Buchelino, Spenero og andre. Sinapinus Curios. Th. I. p. 349.
Derimot ifølge Gauhens Adels-Lexicon stammer slekten fra Italia, derfra kom de til Nederland, deres stamrekke se Bucelinus Stemmat. P. IV. p. 27.

Ridderen Hans von Rycken og hans fetter Melchior von Rycken, som levde i Holland, deltok på korstoget til det hellige land i 1096, ledet 800 korsfarere i hæren til Walter the Penniless. Melchior levde ved hjemkomsten, men Hans døde av sykdom på reisen som mange andre . . .
(To med navnet Rango var også med i dette korstoget.)

Jutteke/Jutta von (Rike) Ryke (1370-1437) gift med Hans (der Ältere) Schlieffen Ratmann zu Kolberg. Hans far Henning Schlieff (um 1300-1378 i Kolberg) og hans mor var Alheydis (Alheides) Ryyke. Nevnt ca 1310- 1385 i Kolberg.

V

Ryke
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »