tuchsen1
Tüchsens familiegravsted, Assistens Kirkegaard, København, St. Petri Kirke.
Familien Tuchsen sitt gravsted på utsiden av Mariakirken i Kolberg (Kołobrzeg, Polen). «Tuchsensches Gewölbe» nederst til høyre 

Tuxen, Tuchs, Tüchsen, Tuchsen,  Tuchen

En av våre forfedre Johan Friedrich Tuchsen var kommandant på Bergenhus festning i Norge, han var gift med Maria Meng (Maren Mench). I skifte etter henne fant jeg at ektemannen hadde slekt i Kolberg (Kolobrzeg), Polen. Jeg sendte kopi av skiftet med oversettelse til Crystal Mann i San Francisco, California, USA. Hun fløy til Salt Lake City , i Mormonerarkivet der fant hun kirkebøker fra Kolberg, hun kopierte mye og sendte det til meg. Her fant vi en hel del om slekten Tuchsen, Johan Friedrich Tuchsen var født 1660 i Kolberg. Han hadde reist på besøk fra Bergen til Kolberg ved en barnedåp 1729 i Kolberg og ble da kalt for «H. General Major v. Tuchs Commandant in Bergen». Hans far var var «Bürgermeister» i Kolberg Elias Petrus Tuchsen (Tuchs) født 1631 i Greifswald og døde 1693 i Kolberg. Dessverre døde Crystal i 2001, siden har jeg fått noe hjelp av hennes bror den pensjonerte geologen Craig Mann, han har i to år arbeidet med forbedring av mornernes database. Jeg har også fått noe hjelp av Stefan Sienell og Ernst Schröder som er eksperter på slekt i Kolberg.
Elias Petrus Tuchsen var 1. gang gift med Ursula Scherping og 2. gang med Dorothea Tesmar. Far til Elias Petrus var Peter Tuchs, Stadtgerichtsporokurator i Greifswald, gift med Sophia Arnimb (Arnim) født 1599 døde 1650.
Peter Tuchs(en) er trolig identisk med en Hofgerichts-, Konsistorial- und Stadtgerichts-Advocat med dette navnet i Greifswald (Baltische Studien, Band 10, side 87)

Mye tyder på at Tuchsen/Tuchs i Polen og Norge har samme stamfar som den danske slekten Tüchsen/Tuxen.
Mindestav (Epitaphium) 1562, over den første lutherske præst i Svenstrup (i Als) Hans (Johannes) Teuxen, d. 22. maj 1562. Trætavle med malede versaler. Lang latinsk indskrift (ni distincha) aftegne av Søren Abilgaard 1776.

De finnes mange Tychsen/Tuxen i sydlige Danmark, også syd for grensen mot Tyskland. Mange av disse var prester.
Er alle disse disse slektninger:
Peter Tucksen nevnt 1492 i Flensburg
Lorenz Tuxen (død 1612), var sognepræst til Store Solt i Flensborg Amt fra 1585
Laurens Tuchsen (Tuchson) befragter fra Flensburg nevnt 1446, 1492, 1496 , 1497 og 1502
Laurencii Tuchen, enken skrev testamente/gavebrev 1426 i Berlin
Hans Tukßen (Tuxen) fra Schuby ved Scheswig nevnt 1509 i rentebok
Peter Tuchßen Goldschmied Lehrjunge i Hamburg 1634 (hos Evert Kettwich) sønn av
Laurens Tuchßen Goldschmied Lehrherr i Emden
Louwrens Pieters Tuxen Goldschmied Meister 1692
Jacobus Pieters Tuxen Goldschmied Meister 1690
Johannes I. von Tuchen, Biskop 1316–1324, av Magdeburg slekt (Tuchen, Tucheim i kretsen Jerichow ), før Dompropst i Brandenburg
Merten Tuckson nevnt 1476 i Hellig Legemsgilde(bok) i Flensburg
Dominus Kerstianus Tuchszen nevnt 1516 i Geistlighedens Gilde(bok) i Flensburg
Peter Tuckszen nevnt nevnt 1518 i Diplomatarium Flensborgense
Peter Tuxen fra Flensburg, forvalter og skipsskriver for Daniel Rantzau, seilte på Spanien til 1587
Las Tüchszen også nevnt 1515 i Diplomatarium Flensborgensee
Johan Tuchsen nevnt 1541 i Flensburg
johan Tucksen drepte 1594 Mads Ramussen i Hjordkjær ved Åbenraa 
Dominus Kerstianus Tuchszen nevnt 1516 i Gejstlighedens Gilde i Flensburg
Cersten (Karsten) Tucksen inngikk 1553 en kontrakt i Flensburg
Nicolaus Tucksen Flensburgensis Holsatus 1564 immatrikulert ved Universitetet i Rostock
Laurent. Tuchius Flensburgensis 1570 immatrikulert ved Universitetet i Rostock
Elias Petrus Tucks, Rostohiensis Megapolitanus 1635 immatrikulert ved Universitetet i Rostock
Petrus Elias Tücks Güstroviensis født 1631 ble 1649 immatrikulert ved Universitetet i Rostock

Tuxen, Tuchs, Tüchsen, Tuchsen, Tuchen
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »