tuchsen1 Tüchsens familiegravsted,
Assistens Kirkegaard,
København, St. Petri Kirke.

Stamtavle over Silke- og Klædekræmmer (Seiden- und Tuch händler), Borgerkaptajn Christian Mouritz Tüchsens Slægt / udarbejdet af Poul Bredo Grandjean. Kjøbenhavn 1913:
Tüchsen har forfedre i den lille byen Højer (Høyer / Höyer / Hoyer) i Schleswig (Sønder Jylland). Stedet  nevnt i Pontopidans Atlas som et lite sted ved Vesterhavet, 10 km vest for Tönder. Samme forfatter skriver: Handelen er her ubetydelig, men mye jordbruk og fedrift. Her snakker man dansk, også i kirkene tales dansk.


Herredsfogeden i Højer Herred satt som Birkefoged sammen med 8 utpekte rådmend. Boken viser at flere Tüchsen har vært rådmand.

Den eldste sikre Tüchsen er rådmand og boelsmann i Højer, Moritz Tüchsen, muligens sønn av, på samme sted, Tyge Andersen, ifølge kirkeboken, giftet han seg 8. August 1680 med en 50 år gammel enke, som ble begravet 13 Juli 1690, 61 år gammel, i kirkeboken kalt Margreth.

Tyge Andersen giftet seg 2. gang med Margrethe Fedders, datter av avdøde Fedder Hansen i Tönder, og de hadde barna:

 1. Andres, født17. Mai 1694
 2. Peter, født 26. Januar 1698. Gravlagt 30. Januar
 3. Fedder, født 26 Januar1698. Gravlagt 13 Februar
 4. Schwennich, født 24. Juni 1701

Kirkeboken går til året 1701, og fortsetter først i 1734, det er derfor umulig fra denne kilden å finne far til Moritz Tüchsen – men han må være født i 1706, fordi han døde i Mai 1775 68 år og 32 uker gammel.

Højer Kogs «Teichbuch» anfører bl. a. følgende grunnbesittere::

1725
Tügge Andersen
Boy Andersen
Ehm Tüchsen
Niss Bramsen
1737
Moritz Tüchsen (son?)
Hans Boyesen (son?)
Ehm Tüchsen
Boh Nissen (son?)

Moritz Tüchsen, født i 1706, var „Raadmand» og Boelsmand i Højer. Døde i 1775.
Han var muligens gift med Ursula Moritzens, som ble gravlagt 30. Januar 1748 i Højer.
Barn:

 1. Tycho Moritz Tüchsen, døpt 9. September 1735 i Højer. Døde 12. April 1813 i Højer.
 2. Christen, døpt 2. April 1737 i Højer, gravlagt samme år 7. April.
 3. Herle, døpt 29. Desember1738 i Højer, gravlagt 31. August 1740.
 4. Anne Dorthe, døpt 6. November 1740 i Højer.
 5. Christian Moritz (Mouritz) Tüchsen, født 1. November 1743 i Højer. Konfirmert 17. Februar 1760.
 6. Fedder Moritz Tüchsen, døpt 28. Februar 1745 i Højer. Handelsmann i Kristiania (Oslo).

Christian Mouritz Tüchsen, født 1. November 1743 i Højer.
Silke- og Klædeskremmer i København, Peder Thomsen Høyer, lot ham fra 20. November 1760 innskrive i Lauget som lærling (7 års læretid).
I 1769 han var «dreng» i D. S. Høyers forretning.
9. Mai 1774 tok han borgerskap som Silke- og Klædeskræmmer i København.
Utnevnt til «Fendrik a la suite» i Københavns Borgervæpnings Infanteri 31. Juli 1795.
Virkelig Fendrik 30. September 1796.
Secondleutnant 21. April 1797.
Avskjed 7. November 1800. med «Borgerkapteins Karakter».En tid var han «Judicateur» ved det militære varedepoet «Guldhuset».

 1. gang gift i København 27. Mai 1774 (Stuebryllup, St. Petri Kb.):
  Elisabeth Brøseken, født 15. Mai 1757, døpt 22. Mai. Datter av
  Silke- og Klædeshandler Wilhelm Brøseken og Sara Bloch.
 2. gift 24. September 1779. (viet i Huset, St. Petri Kb.)
  Eleonora Christiana Vette, født 7. Februar 1761, døpt 12. Februar.
  Datter av «Oldermand for Silk- og klædekremmerlauget» Philip Christian Vette og Cecilia Petersen.

1 barn i første ekteskap:
Wilhelm Mouritz Tüchsen, født 3. Februar 1775 i København, døpt. 12. Februar.
Fortsatte med farens forretning som Silke- og Klædekremmer.
Borgerskap som «Silke- Ulden- og Lærredskræmmer» i København 21 Mai 1806.
Han var «Bombardere» (Underoffiser) i 1801 (Folketellingen).
Gift 22. Desember 1816 i København (Stuebryllup, St. Petri Kb.) med
Louise Augusta Charlotte Juel, født 19. September 1797 på Augustenborg (Als), datter av
«fyrstelig Kammertjener» Juel Hansen Fühn og Christine Charlotte Løbner.


Bürgermeister i Kolberg (Pommern) Elias Petrus Tuchsen døde i 1693. I kirkebøkene er navnet hans skrevet på mange ulike måter:
Tuchsen, Tuchs, Tuchsii, Tuchsius, Tucksen, Tüchsen ….
Hans sønn Johan Friedrich Tuchsen var Fenrik. i Sachs. gev. infanteri bataljon. i Danmark 1685. Sekondløytnant i samme bataljon 1686.Bataljonen utviklet seg i 1688 til et infanteri regiment Han ble Premierløytnant ved dette regimentet i 1689. Kaptein og Kompanisjef her 11. Januar 1690.

22. November 1688 var Johan Friedrich Tuchsen fadder i St. Marien Kirche (Kolberg, Pommern) og ble da kalt Johan-Friedrich Tuchs., Dänicher Lieütn(ant).
Det er rimelig å tro at det finnes opplysninger om Johan Friedrich Tuchsen i danske arkiver.

Hoÿer finnes også i Kolbergs kirkebøker sammen med Tuchsen.

Kolberg, Pommern, St. Marien Kirche, Taufen 1676-1699,
Mormon’s Family History Library, film #905041, page 544, #120
Den 24. Novembr. 1690
(Child:)
Engelbert Hoÿer,
(Parents:)
H. Jobst Bernhard Hoÿers, Seÿdenhändlers, und Fr. Margaretha-Dorothea Kampferbeckin erstes Söhnlein.
Päthen (Godparents:)
H. Bürgermeister Elias-Petrj Tuchsius.
H. Jacob Tesmar, Junior, Hildebrandts Sohn, von Lübeck, Kauf(mann) u(nd) Sültzv(er)wandter,
und Fr. Ursula Dethard?, Seel. (Selig) H. Engelbert Hoÿers, Seidenhändl(ers) Wit….

Kolberg, Pommern, St. Marien Kirche, Taufen..
Mormon’s Family History Library, film #905041, page 657, #12
7 February 1694:
(Child:)
Jobst-Berndt Hoÿer,
(Parents:)
H. Jobst-Berndt Hoÿers, Seÿdenhändlers,
und Fr. Dorothea-Margretha Kampferbekin
Söhnlein.
Päthen (Godparents:)
H. Daniel Müller,
und H. Jacob Hoÿer, beÿde (beide=begge=both) Kauf(mann) u(nd) Sültzverwandten, mit? auch
Fr. Dorothea Tesmarin,Seel, (Selig) H. BürgerM (Bürgermeister) Eliæ-Petri Tüchsen nachgelassene Witwe.
(First time Dorothea Tesmar appears as widow.)

Kolberg, Pommern, St. Marien Kirche, Taufen.
Mormon’s Family History Library, film #905041, page 749, #62
Den 7. Junii 1696
(Child:)
Anna-Elisabeth Gerdts,
(Parents:)
Hinrich Gerdts, Kunss-Machers undt
Anna Wentiens Töchterlein.
Päthen (Godparents:)
H. Jobst-Bernd Hoÿer, Seidenhändler.
Fr. Lucia Bergin, Seel. (Selig) H. Gabriel Mindings, Doct. Med. Pract. Witwe;
u(nd) Fr. Elisabeth Grassæin,
H. Christoff-Gabriel Mauersbergers, Raths- und Sültzv(er)wandten Ehel(iebfrau).

I Højer/København gikk Silke- og Klædekræmmer forretningen i arv i slekten Tüchsen.
I Kolberg har Tuchsen nær kontakt med Silkehandlere ved navn Hoÿer og Mauersberger.
Begge steder har Tuchsen/Tüchsen stilling i det militære og administrasjonen. Fornavn som Elias brukes begge steder (også i Norge).
Mye tyder på at Tuchsen/Tüchsen/Tuxen i Danmark og Kolberg kan være i slekt.


Mulige Tuchsen-aner? (NB! Jeg har ikke bevis):

Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten ung Urkunden.
Erster band (786-1250):
1238 Septbr. 11. nr 579: T(ucho), Bischof von Schleswig ….. des Kloster Lygum …

Dritter band (1301-1340):
1312 Jan. 7. nr 245: Bundo Littlæ verschötet dem Kloster de loco dei auf dem Thing der Lugumherrit 3-3/4 alte Mark Landes in …. sein Broder Ivar von Tuko Kiær für 25 Mark gekauft hatte. (Sml. nr 1047)
1326 Aug. 10. nr 590: … Tukonis wybergensis (von Viborg) ….
1327 Decbr. 6. nr 628: … des Klosters Löghum ……. Iohannes Thukyssen ….
1329 Septbr. 9. nr 697: …Ripensis (Ribe) ….. Iohannis Tuchi sen …..
1331 Mai 2. nr 750: .. der Gefangensetzung des Bischofs Tucho von Borglum ….
1337 Febr. 21. nr 959: Thuco, Bischof, und das Kapitel zu Börglum …..
1339 Octr. 25. nr 1047: Frau Gertrudis, Wittwe des Ritters Iohannes Bondysson, und ihr Sohn Tugho …

1335 Jan. 19. nr 879: … Magistri tuchonis archidyaconi ripensis ….
1337 April 28. nr 964: … Archidiakon (von Ripen / Ribe) Magister Tuko (Ottwersen) …

 

Tüchsen
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »