Klikk på et bilde og bruk piltastene.

Tyskebryggen_1860 Thumbnail image
Tyskebryggen Plantegning

Slektsnavnet Wormhusen skrives på mange ulike måter, og det er er ikke sikkert at alle nevnt nedenfor tilhører samme slekt. I Syd Tyskland brukes ofte -hausen (Hochdeutsch), mens -husen (Plattdeutsch) er mer vanlig i Nord Tyskland. I Nederland er ending som -huijsen vanlig.

Bergen (Norge):
Reinert Wormhusen født i Bremen. Gesell i Solegården1674. Borgerskap 1683.
Reinert Wormkusen, residerende husbond/forvalter i Cappen 1675.
Reinerdt Wormendhusen (Wormenkhußen) og Reimer Wormhuses, kvittering 1677.
Reimer Wormhuse nevnt i brev datert Bergen 1674.
Reimert Wornkenhusen, residerende husbond/forvalter i Cappen 1679.
Reinert Wormkes husen, residerende husbond/forvalter i Kappen 1679.
Reinert Wormhusen nevnt i brev datert 1681.
Regnert Wormhuusen nevnt i koppskatten 1683.
Joost Worminghusen (Wormkeshuaen?), født i Bremen, registrert i Holmedalgården 1676, gesell eksamen 1687.
Johan Worminghusen var knivsmed fra Bremen og far til Joost.
Jost Wormkeshusen residerende husbond/forvalter i Holmedal 1686.
Hele området Bryggen brant i 1702, søndre del revet i 1901 og i 1955 brant igjen nordre del av Bryggen. Deler av Holmedal ble også skadet ved brann i 1958.
http://www.histos.no/bergen/vis.php?visbrann=1Gesellen

Tyskland:
Reinerdt Wohrmerlinghusen nevnt i brev datert Letshen Lübeck 1677.
Huset Worminghaus i Pettenpohl (Lübeck) ble svært skadet i 1945 etter bombeangrep.
Johann Worminghausen, Accisediener i Bremen 1840.
Johan Philip Worminghausen, født 1679 i Obernbeck  (syd for Bremen), + 1734 i Mennighüffen (syd for Bremen).
Henrich Worminghusen, nevt i Bremen 1733-1805.
Johann Henrich (Worninghausen) Worminghausen, 1749-1807, Mennighüffen (syd for Bremen).
Johannes von Wereminchusen, 1278 ridder i Iserlohn. Hans sønnesønn:
Diederich/Dietrich von (Wermingen/Werminghausen) Werminghusen, nevnt 1364 i Dortmund.
Evert Werminghus var sønn av Dietrich. Evert var i tjeneste hos greven Engelbert III. Deretter fikk han Kusenstein.
Edverd von Werminghausen, også Worminckhusen, var 1499 «Komtur zu Pernau» (Pärnu, Estland).
Heinrich von Werminghus, nevnt 1454 i Iserlohn syd-øst for Dortmund.

Nederland:
Wormenhuisen (nå kalt Warmenhuizen) ligger nord for Amsterdam.
1. Carel Frederik Worminkhuijsen
1.1. Karel Frederik Worminkhuijzen, født 30. mars 1832 Amsterdam, død 28. mai 1900 Delf
1.1.1. Elsje Worminkhuijzen, født 7. november 1867
1.1.2. Karel Frederik Worminkhuijzen, født 13. mai 1871 Delf
Carel Frederik Worminkhuijsen, født 19. september 1924 Delf
Gerardus Matthias Worminghous, 38 gammel, * Geertruy Kwakernaat in Gouda 1872.

Sveits:
Conrad von (Wurmhusen) Wurmenhusen, Amtmann i Einsiedeln 1331-1342, «Meier» i Schwyz 1340.
Ulrich (1180) Peter (1223) Heinrich (1239) von Wurmenhusen (også Urmenhusen) fra Kyburg.
De tilsammen 21 eiendommene til ridderne von Wurmenhusen lå spredt rundt i Thugau og Zürichgau.
Das Urkunden des Grafen von Kiburg und Habsburg. Volum 1. Side 222:
Petrus miles de Wormenhusen.
Beschreibung Burg Kyberg. Side 101:
I slottet Kyburg bevitnet 1239 Conrad, kaplan for begge grevene Hartmann, en siste belønning til deres tjenestemann, ridderen
Heinrich von Wurmenhusen. Han kalles også Wornhausen og Wurmhausen.  …..

Wormhusen
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »