Worminghus, Worminghussen, Worminckhusen ……


Evert von Werminghausen, også Worminckhusen, var Compthur av Pärnu and Reval (Tallin) i 1499-1516. 
Ernst Worminckhusen fikk borgerrett i Brem 17. juni 1633 (en etterkommer?)

En av våre forfedre er Reinert Wormenkhussen som tok gesell eksamen 1674 i Bergen, Norge. 
I Bergen ble det funnet en gammel familiekiste som inneholdt brev og notater der navnet er skrevet på ulike måter:
Reinert Wormenkhußen 30. oktober 1677 (hans underskrift)
Reinert Wohrmhausen 1681
Reinert Wormhusen 26. august 1681
Reinert Wormkenhusen 27. februar 1682 (bürtig in Bremen = født i Bremen) 
Reinert Wormkenhusen
Navn ble på den tiden ble nedskrevet etter uttale, og ofte skrevet ulikt. I Norge har slekten oftest blitt kalt Wormhusen og Wormhus. 
Hans far var Johann Wormenkhußen, en smed I Bremen. 
Muligens identisk med Johan Worminghusen (Wörnichhusen), en borger I Altstadt Bremen, som ved tildeling av borgerskap 12. mars 1638 garanterte for immigranten Hinrich Ostermeyer som var en «Weißbäcker» fra klosteret Minden. Johan selv hadde året før blitt borger I Bremen og ble kalt en «Schnider» snekker. Han ble selv borger i Bremen året før, og da ble han kalt «Schnider» i Heuerschillings avgiftsliste for Liebfrauenkirchspiel i 1645, han tilhørte Thomas Graven Rotte i Evert Hoffschlegers paradekompani. – Født i Von Herntrop (?), han fikk statsborgerskap 14. desember sammen med muskett og sidegevær, med Heine Frese og Jost Worminghusen som sto for sponsingen. For sin del, den 12. mars 1638, sammen med Heinrich Wetenkamp, ​​gikk han god for den nye borgeren Heinrich Ostermeyer, en kirkelig fra Minden Kloster.
https://die-maus-bremen.info/index.php?id=92&L=602
Herford is located between Wermingsen and Bremen.

Ukjent om Wormenkhußen/ Worminghusen har samme stamfar som Werminchusen/ Werminghusen
Werminghus, Werminghaus, Werminghausen, Werminckhausen …… 
Slekten er kjent tilbake til det 13. århundre, da distriktet Wermingsen i Iserlohn var sete for den adelige slekten Werminghus (Werminghaus(en).
Teodericus von Werminchusen, Knappe, ble 1340 en garantist for grev Engelbert von Marck.  Hans fire barn, Evert, Carda, Cuna and Grete, er nevnt samme år. 
En stamtavle finnes her: Geschichte der Westphälischen Geschlechter, Anton Fahne Heberle, 1858

Worminghus, Worminghussen,Wormenkhussen, Worminckhusen ……
Stikkord:                 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »