«Deutschen Namenslexikon» av Hans Bahlow:
Bork, Borck brukt som del av stedsnavn i Pommern, også kortformen Boruslaw.
Borkow(ski) forekommer også ofte i Østpreussen.

Navnet Borck er det wendiske ordet for ulv, og i slektens våpen finnes to ulver. Under keiser Henrico Aucupi er kjent riddere kalt Borcke (også Buck), og Heinrich Borcken var i år 919 med hertug Barnim til den første turnering i Magdeburg. Han må ikke forveksles med den svarte ridder Heinrich Borck som skal være en av anene til huset Falckenburg. Familien Borke/von Borcke nevnes 1186/87 i en dokumentsamling (Urkunde) med «Pribislaus filius Borkonis» (sønn til Borko). Borko regnes idag som slektens stamfar, trolig av vestslavisk utspring. På deres eiendom ble grunnlagt de fire stedene Regenwalde (1282), Labes (1295), Wulvesberg (Wolfsberg-Stramehl 1348) og Wangerin (før 1410). De bodde også i «Falkenburg an der Drage», på slottet «Pansin am Krampehl», Usedom og «an der Peene».


Den wendiske slekten Borck slo seg ned i Lobese allerede omkring 1193. Omkring 1270 slo ridderen Wolf Borcke (Borko) seg ned her i nærheten av elven Rega og bygget en treborg på en høyde. Rester av et gammelt hus og borggraven finnes fortsatt. Borken ble raskt den herskende slekten med store jordbesittelser. Wolf Borcke skal ha tildelte byen Labes i år 1400 bekreftelsesbrev på oppnådd frihet. Byen fikk et våpen som viser en løpende ulv og med årstallet 1400 øverst, noen hevder ar årstallet viser at byen fikk sin frihet i 1400 Men dette kan være feil for ifølge «Neues preussisches Adels-Lexicon», bind 1, side 281″: «Wolf Borck soll im Jahre 1114 das Dorf Labes zur Stadt erhoben haben».
Lobese/Labes som i dag kalles Lobez, fører også dette våpen men uten årstall. Lobez ligger syd for Kolberg (i dag kalt Kolobrzeg).

Under keiser Henrico Aucupi er kjent er kjent riddere kalt Borcke (også Buck), og Heinrich Borcken var i år 919 med hertug Barnim til den første turnering i Magdeburg. Han må ikke forveksles med den svarte ridder Heinrich Borck som skal være en av anene til huset Falkenberg.

Janec (Borco) Bork
, (1242-1287), ridder og «Burggraf» i Kolberg, i 1282 kaller han seg selv for «Borconis de Vressov» i sitt våpen hvor det er to mot venstre springende ulver som i våpenet til Bulgrin. Likheten i våpen betyr ikke alltid felles stamfar, det kan også komme av inngifting. I det eldste våpenet til Kleist 1289 er det tre mot venstre springende ulver.
Senere finnes de løpende ulvene i andre slekters våpen.
Balt. Studien XXII: Våpenet til Borken nedstammer fra fyrst Mistislaw av Gützkow i 1127, som nedstammer fra kongen av Wiltzen og fra Dragowit i 789. Men likhet i våpen betyr ikke nødvendigvis felles stamfar. Tre ulver løper til venstre i det eldste kjente våpen til Kleist (1289).

Klikk på et bilde og bruk så piltastene.

Stamtavle: Familie von Borcke

1. (Borc I.) Borko (ca 1120-1187), ridder, «Freier Erbherr vom Borckenland bei Kolberg»
2. Pribislav (Pribislaus) Bork, «Freier Erbherr im Borckenland»
3. Johannes ? (Janec Borco II.) Bork (1242-1287), ridder, «Burggraf» i Kolberg, Herr til Lobis (Labes) og Vressow, * Teslawa. Usikre foreldre.
4. Johann (Johannes/Henning?) Borcko, ridder 1282, Herr til Wulvesberg- Stramehl og Regenwalde. Usikre foreldre.
5. Borcko (Borko) senior von Wulvesberg, Junker, ridder av Wulvesberg- Stramehl og Regenwalde
6. Johannes III Borcko, ridder, «Herzogl. pommerscher Rat, Schloss- und burggesessen of Stramehl und Regenwalde»
7. Ulrich I von Borcke (1370-ca 1426), Herr til Wulfsberg, Regenwalde og Strame, * Hedwig von der Osten
8. Wulf von (Wolff Borgke) Borcke (1388-1451 Regenwalde), Herr til Schoenenwalde og Strammyl, * Adelheid von (Dosse) Dossen
9. Hippolita (Ursula) von Borcke, * Claus (Nicolaus) von Damitz, kansler til Herzog Erich von Pommern, Herr til Dumzin og Karvin.
10. Elisabeth von Damitz, + etter 1512, * 1471 Jasper (Caspar) Schlieffen
11. Michael Schlieffen, 1482-1552
12. Luitgard Schlieffen, 1510-1586, * nikolaus Kalsow, 1497-1577
13. Martin Calsow, 1539-1594
14. Luitgard (Ludgardis) Calsow, 1567-1619, *1597 Jacob Tesmar. 1558-1610
15. Hildebrandt (Tessmer) Tesmar, 1602-1662
16. Dorothea Tesmar * Elias Petrus Tuchs(en), + 1693 som borgermester i Kolberg, Polen.
17. Johan Friedrich Tuchsen, 1660-1730, generalmajor og kommandant på Bergenhus i Norge.

.

Translate »