Lorenz Tuxen ble født 31. August 1618 på det lille godset Søgaard i Angel som sønn av Tuucke Lorentzen Tuxen. og hustru Marine, som hadde arvet godset etter sin første mann Nis Madsen. Lorenz ble omkring 1655 gift med Christine Joostens, som var hjemmehørende i Flensborg. Hun hadde tidligere vært gift med Claus Krôger. Han var dronning Sophie Amalies kammer tjener. Claus Krôger døde under pesten i 1654. Lorenz og Christine fikk barna Christina og Sophie Amalie. Christian (ca. 1656 – 1718) ble borgmester i Bergen. Sophie Amalie (1658 – 1735)  var gift to ganger, sist med justitsråd Severin Rasmussen, og hun fikk 5 barn. Fra en av døtrene stammer den senere adlede slekten de Tuxen.
Lorenz Tuxen døde 1682 i Asminderød.

Sophie Amalie utnævnte Lorenz Tuxen til sin ridefogd og bestyrer på Hørsholm, under Hofmarskallens tilsyn.
Tuxen blev øverste verdslige myndighet i Hørsholm Len, som i starten var ganske lite, men etter hvert kom til å omfatte både Hørsholm, Birkerød, Karlebo, Jægersborg, Søllerød og Asminderød foruten øya Ven. Han var både forvalter av godset og amtet, politimester, gård- og skogbestyrer samt fiskemester. Hans stilling understrekes også av, at han hadde sin embetsbolig i hovedbygningen på det daværende Hørsholm Slott. Lorenz Tuxen beholdt dette vervet inntil 1664, og alt tyder på, at han utførte det til kongehusets tilfredshet.
Han ble helt for sin innsats under svenskekrigene 1658-60. Han fikk tilnavnet «Nordsjællands Gøngehøvding».
Senere ble han utnevnt til vise præsident i Hofretten.

Mer informasjon om slekten på nettsidene til Jan Tuxen.


Stamfar til preste slekten Tuxen:
Søren Petersen Tuxen født ca. 1635, gift. Juli 1664. Kirstine Johansdatter, døde 28. Desember 1683.
Søren Petersen Tuxen døde 13. Mars 1678. Han var sognepræst til Asminderød-Grønholt 1661-78.
Hans hustru Kirstine var stedatter av Ingvor Lassen som var forvalter på Sæbygaard 1671.

Andre kilder:
Tuxen: Stamtavle over Sognepræst til Store Solt Lorenz Tuxens Efterkommere (Mannslinjen).
Henning Bernhoft: Kaptajnløjtnant Elias Tuxen 1755-1807 og hans etterkommere.
Henning Bernhoft: Bilag til Slegtstavle for Kaptajnløjtnant Elias Tuxen og hans etterkommere.

Mer informasjon om Tuxen på nettsidene til Jan Tuxen.

Elias Pedersen Tuxen f. Kornum, døpt 5. August 1708, død som liten.

Elias Pedersen Tuxen f. Kornum, døpt 20. August 1710, død Sødal ved Viborg, begravet 18. Juli 1747, Rødding ved Viborg. Portrettmaler. Ugift.

Elias Tuxen født 24. November 1755, København, døpt Vor Frelsers Kirke, gift 19. August 1783, i huset (Holmens Kirkebok), Birgitte Regine Thielo, døpt 9. Februar 1754, Holbæk, (datter av Nicolai Heinrich Thielo og Margrethe Steenberg) død 29. Oktober 1828, København, begravet Holmens Kirkegaard. Elias døde 16. Januar 1807, København, begravet Holmens Kirkegaard. Kapteinløytnant i Sjøetaten.

Nicolai Elias Tuxen født 21. November 1810, Fladstrand, gift 14. Juli 1838, i Holmens Kirke, Bertha Laura Giödvad, født 18. November 1815, Aalborg, døpt 3. April 1816, Budolfi Kirke (hjemmedøpt 24. November 1815), (datter av kapteinløytnant Jens Berlin Giödvad og Judithe Kjellerup) død 25. Februar 1908, København, begravet 2. Mars 1908, Holmens Kirkegaard. Nicolai døde 10. Dec 1891, København, begravet 18. Desember 1891, Holmens Kirkegaard. Direktør ved Orlogsverftet; landstingsmann. Han skrev boken «Slægten Tuxen»  1888.

Navnelikhet tyder på slektskap mellom Tuchsen/Tuxen i Danmark og Polen?
Borgermester Elias Petrus Tuchsen døde i Kolberg 1693.
Elias Petrus Tuchsens sønn Johan Friedrich Tuchsen er nevnt i
St. Marien Kirche, Kolberg, Pommern, Taufen 1676-1699,
film #905041, #144, page 459-460,
22. Novembr. 1688
(Faddere:)
H. Johann-Friedrich Tuchs, Dänischer Lieutn(ant).
H. Jacob Tesmar, Hildebrandts Sohn, von Lübeck, Kaufman u(nd) Sültzverwandter

Translate »