Meincke

Meincke fra Flensburg 1. Johan Meincke, nevnt 1657 i Flensburg 1.2. Henrich Meincke, 1626 – 1678, silkehandler, deputerter borger i Flensburg 1.2.1. Sophia (Meincken) Meincke, 17.04.1662 – 14.08.1726, Kgl. Stempelpapirforvalter i Flensburg etter sin ektemann Christian Jessen. 1.2.2. Heinrich Meincke, 7.09.1670 – 12.09.1719. Deputert

Translate »