Vår Slektshistorie

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 37,831  
Antall menn 22,457 (59.36%)  
Antall kvinner 15,356 (40.59%)  
Antall ukjent kjønn 18 (0.05%)  
Antall nålevende 790  
Antall familier 15,118  
Antall unike etternavn 9,724  
Antall Bilder 555  
Antall Dokumenter 0  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 2,302  
Gjennomsnittlig levetid1 57 år, 191 dager  
Tidligste fødselsdato (Hans Georg Krog 7 Okt 172  

 Lengstlevende1   Alder 
Johan Friedrich Leonhard Dreier 108 år  
Margaretha Schimmelpenninck 106 år  
Maria Jessen 105 år 266 dager  
Erik Olsen Schjødt 105 år  
Jens Hendrik Olsen Sahl 105 år  
Privat 103 år  
Jørgen Michelsen Morup 103 år  
Adrian Rockertsøn Falkener 102 år  
Privat 101 år 201 dager  
Erdmann Friedrich Dumtzlaff 101 år  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet