Großmöllen (Mielno) blir for første gang kalt Mellen i en dokumentsamling (Urkunde) til Hermanns von Gleichen (1254-1288), Wollin-Camminer Bischofsreihe.
Henning Schleiff solgte i 1333 Mellen til Hermann Damitz, som var fra Kolberg. Denne Familien var eiere til 1776. Etterpå kom Mellen/Damitz under Gläubigs forvaltning.
1804 ble det solgt av en von Below for 7000 Daler til en von Schmeling. Siden har det vært i denne families eie.

1. Gerhard von Damitz, «vornehmer Rat Barnims I., Hzg. von Pommern in Stettin», Herr til Dumtzin, Cammin, Hinterpommern
1.1 Alexander von Damitz, 1282 – 1287 nevnt i «Urkunden»
1.1.1. Heinrich von Damitz, borger i Kolberg 1361
1.1.2. usikker sønn Hermann Damitz, rådmann og borgermester i Kolberg, Herr til Möllen, Rützow, 1303, 1333 til Dumzin * NN von Glasenapp
1.1.3. Harderus (Hans) von Damitz
1.1.2.1. Henning von Damitz + etter 1345
1.1.2.2. Hermann von Damitz
1.1.2.3. Friedrich von Damitz, 1345 Herr til Möllen, Dumzin, Carvin, Putzermin og Fritzow * Katharina von Bonin
1.1.2.3.1. Gottschalk von Damitz, Herr of Dumzin og Carvin
1.1.2.3.1. Claus (Nicolaus Dames/Dametze) von Damitz, Kanzler, Herr til Dumzin og Karvin * Hippolita (Ursula) von Borcke
1.1.2.3.1.1. Elisabeth von Damitz, * 1471 Jasper (Caspar) Schlieffen, borgermester i Kolberg 1482/1486

Damitz
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »