gamst loppa_2
Torben Reiersen med familie Loppa øy

 

Torben Rejeresen var sogneprest på Loppaa. Han har etterkommere i Finnmark og Troms, og grener av denne slekten finnes i bygder og byer sør i Norge.

Leonard Gamst utgav 1987 en bok: «Loppaa øy gjennom tidene og slekten Gamst». Her hevder han at Torben har navnet Gamst fra landsbyen Gamst i Jylland. Men i kirkebøkene kalles Torben Reiersen ikke for Gamst, og Torben stammer sannsynligvis ikke fra Gamst. Men Torbens datter Margrete var gift med Søren Pedersen Gamst.

Andreas Erlandsen sierer at trolig er Torben født og vokst opp i Trøndelag. Men han har ikke etter leting i Riksarkivet i København og i Danske Kancellis arkiv klart å finner mer om hans familieforhold. Han vet heller ikke om Torben er født i Danmark eller Norge. Det er ikke bevart kirkebøker eldre enn fra 1723 i landsbyen Gamst i Danmark, det er årsaken til at han ikke har funnet opplysninger der.

Juni 1644 ble han immatrikulert som Torbernius Reardi Nidrossiensis ved København universitet. København Universitets matrikkell 1644: Torben dimittertt fra Trondhjem skole. Det viser at han var bosatt i Trondhjem.

Det er derfor nærliggende å tro at Torbens familie befant seg i Trøndelag, og at han sannsynligvis var sønn av en dansk-norsk borger. På den tiden var det sønner av embedsmenn/prester som fikk den høgre skoles utdannelse i Trondhjem, sjeldnere en bonde sønn. En har derfor grunn til å anta at Torben var sønn av en embedsmann. Torben var ikke rik og hadde mange barn, og kunne ikke selv betale for utdannelsen for sin sønn Peder Torbensen Arctander. Men Peder fikk utdannelse og ble kapellan til Voss. Det er sannsynlig at Peders besteforeldre i Trøndelag, eller andre, betalte for utdannelsen.
Navnet Arctander kan Peder ha fått fra moren. Men navnet Arctander kan han også ha fått av en gudfar/fadder som muligens var den som betalte for utdannelsen. Arctander var en rik og mektig slekt i Trondheim og Stjørdal på den tiden.

Torben Reiersen skal først ha vært kapellan, og kom til Loppaa som kapellan antagelig i 1651. I 1674 ble han utnevnt til sogneprest, og endelig  som prost i Vest-Finnmarken.

(Norske Samlinger, VIII, 7, side 297.)

Han var gift med Gunelle Pedersdatter. Dette fremgår av en inskripsjon på en sølv kanne etter Torben Sørensen Gamst, Dypvik, 22. august 1763. Kannen var forsynt med følgende inskripsjon:

«Hr. Torben Reiersen og Gunelle Pedersdatter». Merk uten navnet Gamst.

Det er ting som tyder på at han må ha vært gift før han kom til Loppaa, idet han i et brev til tinget, skrevet 15. juli 1662 (ifølge Justisprotokollene) hevder at han «sitter i små kår med ti små barn».

Han nevnes som sogneprest i 1690 og døde på Loppaa i 1695,  som en meget gammel mann.

Ifølge Stuve, «Håløyminne» (hefte 4-49. 8. bind) kjenner en av de ti barna kun 7, en sønn og 6 døtre. Men Axel Hagemann mener at Torben sannsynligvis har hatt en sønn ved navn Søren som går igjen i slekten.

Gamst
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »