Vår Slektshistorie

Officerer i Den dansk-norske søetat 1660 - 1814 og Den dansk-norske søetat 1814-1932Kildeinformasjon