Vår Slektshistorie

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 39,247  
Antall menn 23,279 (59.31%)  
Antall kvinner 15,943 (40.62%)  
Antall ukjent kjønn 25 (0.06%)  
Antall nålevende 1,697  
Antall familier 15,652  
Antall unike etternavn 10,118  
Antall Bilder 559  
Antall Dokumenter 0  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 2,558  
Gjennomsnittlig levetid1 57 år, 214 dager  
Tidligste fødselsdato (Hans Georg Krog 7 Okt 172  

 Lengstlevende1   Alder 
Johann Bruchmann 112 år  
Johan Friedrich Leonhard Dreier 108 år  
Margaretha Schimmelpenninck 106 år  
Maria Jessen 105 år 266 dager  
Erik Olsen Schjødt 105 år  
Jens Hendrik Olsen Sahl 105 år  
Harald Agnar Hodne 103 år  
Jørgen Michelsen Morup 103 år  
Adrian Rockertsøn Falkener 102 år  
Magnus Berg 101 år 201 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet