Vår Slektshistorie

Håløygminne, Bind 8Kildeinformasjon