Our Family History

PHT 1912 side 59. Familien Bloch fra Arden ved C. Klitgaard.Kildeinformasjon