Our Family History

Dansk Biografisk Leksikon, 1979, 920 DKildeinformasjon