Han ble født 1625 i Ebeltoft i Jylland og døde 1694. Skifte ble holdt 18/2 1695. Skifte ble holdt 18/2 1695.
15/8 1661 tok han borgerskap i Bergen, men alt fra samme år hadde han borgerleie på Skjervøy, hvor han var handelsmann og snart ble kalt «Skjervøykongen». Han drev stor handelsvirksomhet og ble en velstående og mektig mann.
Ikke bare almuen, også selve presten, Hr. Cornelius Hansen, sto i gjeld til ham, og for å sikre seg sitt tilgodehavende hos presten skal Heggelund ha tatt presteofferet fra alteret i menighetens påsyn. Dette er nevnt av Peter Dass i «Nordlands Trompet».

Hegelund_fam Skjervoy_kirke Skjervoy_altertavle
Familien Hegelund Skjervøy kirke Altertavle i Skjervøy kirke

Men selv om han ikke var nådig mot presten, skjenket han 1664 en altertavle og i 1670 en lysekrone til Skjervøy kirke. Og i 1678 gav han til kirken et epitafi av seg selv, sine to hustruer Karen Andersdatter og Maren Jørgensdatter Castens og barna:
1. Christian – 2. Michel – 3. Anders – 4. Jørgen – 5. Christian – 6. Else – 7. Anne
Skiftet etter han den 18/2 1695 viste en aktiva på rdl. 3769-4-8, og passiva rdl. 337-0-4, netto rdl. 3441-4-4
en svær sum i de tider.

Av sølvsaker registretes på skiftet 1695 var bl.a. 5 sølvkanner til 52, 33, 31, 21 8 rdl., 1 brennevinskanne, 79 skjeer (tilsammen 281 lodd), 1 sølvkrusifiks med kjede, 1 hvit ekte perlekrone, 1 krus med sølvlokk, 5 lodd sølv i knapper m.m.

Christen Mikkelsen Heggelund
Stikkord:     

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »