Ifølge skiftet etter moren 24. januar 1687 var Hans Joensen Kiil 28 år da, derfor var han trolig født i 1659. Og i 1692 bodde han i sin fars hus i Trondhjem. Den 28. januar 1695 løste han borgerbrev som nordfar. I 1702 bodde han på godset Bentsjord ved Tromsø, hvis halve jordvei han hadde bykslet. Han var gift 2 ganger: Første gang med Margrethe Carlsdatter, hun døde i 1699, seinere med Ingeborg Andersdatter Moursund som sammen med sin mann omkom på sjøen 4. oktober 1728.
På tinget i 1708 førte han saken for Lars Guttormsen med fogdens tillatelse. Han drev noe borgerhandel på Karlsøy i 1690-årene. Vi finner Hans nevnt i endel skifter fram til 1713.
Høsten 1708 forliste trondheimsborger Hans Joensen Kiils jekt fra Bentsjord borgerleie i Troms. Ialt 19 mennesker omkom, blant dem to av hans barn og en svigerinne 4. oktober 1728 Hans Joensen Kiil jekt ned på sørtur til Trondheim, og han og hans kone Ingeborg omkom. ( Se Alf Kiil: DA BØNDENE SEILTE, bygdefarbrukets historie i nordlandene, 1993, side 297). Skiftet, som ble påbegynt allerede 11.10.1728 og avsluttet 19. oktober 1728, viste et stort underskudd.
Axel Coldevin s. 232 oppgir at Alet Kiil var hans første kone.


Bentsjord er nevnt i en skatteregistrering fra 1567, men gården er mye eldre. Hans Jonsen Kiil’s kone Ingeborg Andersdatter Moursund var den første av Moursundslekten på Bentsjord. Etter at Hans Andreas Moursund døde i 1880 forlot familien Bentsjord og det siste huset ble solgt i 1920. Den store eiendommen ble splittet opp i 15-20 mindre bruk.

Dreier_728x404
Johan Friedrich L. Dreier: Nordlandsjekter seiler inn på Vågen i Bergen (vår- og høst-stevne)
Nordlandsjekt
Nordlandsjekt
Vestfjorden
«Den siste farmann» i storm og sjø. Etter litografi av Wergemann og Winther.

Vigerust, Christiansen, Bråthen: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730:
Notis over de personer som har vunnet sine borgerskap i Trondheim.
Side 48: 28. January 1695, Hans Joensen Kihl, Nordfahr.

12, Juny 1693, Johan Hendrich Kihl, Kiøbmand.
Muligens i slekt med Joen Stephansen Kiel og Hans Joensen Kihl.

Manntall over Trondhjems borgere, ca 1722.
Side 71:
Joen Jonsen i Grafen / baadsmand og lidet øltap / egen goord og grund / (1717) 10 Marty
Hans Jonsen Kihll ibd. / Nordfar

 

Hans Jonsen Kihl
Stikkord:     

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »