Klikk på et bilde og bruk piltastene.

Trondhjem_1674 Altertavle_Tromsoe_2
Trondheim 1674 Altertavle Tromsø kirke 1689

Navnet skrives også Joen Stephansen Kihl / Joen Steffenssen Kiel, formen Kihl/Kiel forekommer også senere i slekten.
Jon var Trondhjemsborger og antagelig den første som tok opp Bentsjord som borgerleie i siste halvdel av 1600-tallet. Bentsjord skrives «Bendtz Jord» i 1567, Bendziord i 1610 og i 1614, Bensiord i 1723. Første ledd er mannsnavnet Bent (Bengt), og muligens er gården oppkalt etter sin første eller en av de første rydningsmenn.


Henry Berg: Trondheim før Cicignon gater og gårder før reguleringen 1681, nr 348 side 343:
Joen Stefensen Kihl var nordlandshandler med leiet Bentsjord i Troms, og ble ca. 1665 gift med Malene Hansdatter Skiøt.
1689 skenket han og hans senere hustru Karen Andersdatter Alte en altertavle Tromsø kirke. På tavlens sidevinger ser vi to skikkelser, som holder medaljonger med navn på fordums givere av altertavlen. Innskriften på altertavlen lyder:
«Aff den actbare oc fornemme Mand Jon Steffensen Kiil. – Gud til Ære oc Kirken til Beprydelse er denne Tafle foræret til Minde om min forrige salige Quinde Karen Hansdatter Hagerup, hvis Legem hviler til en fuld Opstandelses herlige Morgen, oc den Gudelskende oc dyderige Matrone Karen Andersdatter Tisnes.
Kirken foræret 18. may Anno 1689».
Altertavlen finnes fortsatt meget godt bevart, og nesten i sin opprinnelige tilstand, i Elverhøy kirke i Tromsø. Et vakkert, historisk, minnesmerke over en av slektens forfedre, som er vel verd å ta i nærmere øyensyn.

Skifte etter Jon Steffensen Kiil ble avholdt i Trondheim 12. november 1689. Dette viser at han var gift 3 ganger :
1. gang med Malene Hansdatter Schjødt (Skjøtt / Schiøt).
2. gang med Karen Hansdatter Hagerup.
3. gang med Karen Andersdatter Althe.
Bare med sin første hustru hadde barn, sønnen Hans Johansen Kiil og datteren Elen Jondatter Kiil.
Skifte 12 nov. 1689, Trondhjem: «1579 – 884 rd., derav leie og bruk i Nordland [Bentsjord i Troms] som enken fikk, gård 300 og sølv merket bl.a. Jørgen Reersen, Ole Knudsen, Augustinus Hansen, Thomas Hansen, Jens Skanche..
Det var trette mellom barna og stedmoren som møtte med sin svoger Tron Pedersen.

EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1660-1700, side 71 (og 76):
Under ordinere kemnere i Trondheim: 1681-83 Svend Bisch og Bastian Stabell og Jon Steffensen Kiil.
Joen eide en gård i Trondheim beliggende ved stranden og stedet utgjør nå en del av Fjordgata.
På Maschius berømte stikk av Trondheim fra 1674 ser vi en del jekter i Nidelven. En eller flere av dem har nok tilhørt Joen pga få nordfarere da.

F.eks i boken om Endreslekta hevdes at Joen Steffensen Kiil var sønnesønns sønn til borgermester i Trondheim Adrian Rockertsøn Falkener. Nils A. Ytreberg skriver det samme i boken om Nordlandske handelsteder. I en artikkel om Bentsjord, den gamle herregård i Troms» i Håløygminne, har Jens Solvang omtalt Kiil-ætta.»Ætta stammer fra Trondheim, som stamfar nevnes Adrian Rochertsen Falchener.
Men Harald Barbala påstår i boken om Kiil-Lund at dette beror på en misforståelse, og sannsynligvis har han rett. Jeg har ikke funnet bevis for at Joen Steffensen Kiil er i slekt med Adrian Rochertsen Falchener.

 

Joen Stephansen Kiel
Stikkord:     

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »