Tuchsen, Arnim(b), Scherping, Freder, Range, Adebar, Schlieffen og Kleist

Samlet og redigert av Arnulf Strømsnes


Jeg har forsøkt å finne ut hvor vi kommer fra og hvem vi nedstammer fra. Det viser seg at vi nedstammer fra mange ulike slekter langt tilbake, både på mor- og far-siden. Nå har jeg laget eget kapittel for noen grener i slektstreet vårt. Enkelte personer går så langt tilbake at de tilhører velkjente slekter, grundig beskrevet av andre, noen omtalt i historiebøker. De har vi bare med i databasen.
Vi har en papir-utgave av denne nettsiden, med bedre layout og sidetall.
Klikk på en person (med link) for å komme til databasen vår, der finnes det flere detaljer og kilder.

Kleist våpen

1.  Joachim von Kleist, etter farens død flyttet han til Cöslin (Polen) sammen med moren, her var han rådmann 1510 
     Slekten Kleist er godt beskrevet og dokumentert av andre. Stamfaren «Kleist von Densin» nevnt 1289.
      Gift med Ilse von Tornow, døde 1506 Koszalin (Cöslin), Polen
        a) Anna von Kleist, hennes mor er usikker


2.  Hans Freder (Freter), en «Johannes Vrether de Koslin» ble immatrikulert i mai 1483 i Greifswald

     Han var 1507 Kämmerer in Cøslin, Polen
      Gift med Anna von Kleist, hennes mor er usikker
        a) Hermann (Harmen) Freder (Freter), døde 29. juli 1538 Koszalin (Cöslin), Polen 

3. Hermann (Harmen) Freder (Freter), født ca. 1483, døde 29. juli 1538 Koszalin (Cöslin), Polen), 
      borgermester i    Cöslin, Pommern. 
      Sedina-Archiv: Professor teologi, dikter av neder-tyske salmer og Luthers «Tischgenosse»
      Gift (trolig 2. gang) med Barbara (Putsita) Patricia (Patritia) Gewesow, født ca 1511, døde 1566 
        a)  Melcher (Melchior) Freder, nevnt som Kämmerer in Kolberg 1565 og 1567, usikker mor,
             tok 4. april 1597 livet av seg med sitt eget gevær på reise til Wolgast på vegne av rådet.


4.  Melcher (Melchior) Freder, døde 4. april 1597,  Kämmerer in Kolberg 1565, 1567, usikker mor
      Gift med Katharina Gottschalk, datter til Peter (Gotschalvk) Gottschalch, døde 1. des. 1564 og Dädula   Schlieffen      
  a) Herman(n) der Jungere Freter (Freder), født Kolobrzeg, døde 23. juni 1635 Kolobrzeg (Kolberg), Polen
        b) Luciam (Lucie) Freder       
        c) Emerentia Freder
        d) Elisabet Freder
        e) Jurgen Freder
        f) Baltzer Freder
        g) Baltzer Freder
        h) Perpetua Freder

5. Antonius Range, borger i Kolberg, sønn av Leo Range «Rats- und Sültzverwandter». Se forfedre lenger ned.
      Gift med Luciam (Lucie) Freder

A. Saltsiedereu (saltkokeri)
B. Die Munde
C. Der Thumb (St. Marien Domkirche)
D. Das Rathause
G. Persant Flurveg
Kolberg 1652, Kupferstich von Matthäus Merian 

Elven Persant (Parseta) deler seg i to løp, det ene leder vann inn til saltkokeriet. Vannet fra elven er saltere enn sjøvannet. Det er flere saltgruver og salt-kokerier i dette område, elven Persant (Parseta) går gjennom områder som inneholder salt. 
De som var knyttet til produdsjon av salt kalles Sültzverwandter, Salsjunker, Sültzmeister (Soodemeister oder Sothmeister, der oberste Beamte der Sülze). 
I gamle dokumenter nevnes «Salsa Cholbergiensis» (Salt fra Cholberg).
De to viktigste næringsveiene i Kolberg var fiske og salt-produksjon. Salt var datidens hvite gull, og kongen hadde enerett på de største salt-forekomstene. Flere av våre slektninger, f. eks. Leo Range, ble kalt «Sültzverwandter», det betyr at de tilhørte en salt-familie/gruppe som hadde enerett på salt-produksjon i egne områder.

Den største og best kjente saltgruven Wieliczka befinner seg nær Krakow i Polen. 
Saltgruvens historie strekker seg tilbake til middelalderen, og er i dag verdens eneste gruve som har vært i kontinuerlig virksomhet siden da. Saltgruven teller 9 nivåer, som strekker seg helt til 327 meter under jorden. Den samlede lengden av ganger utgjør over 300 kilometer, hvorav 3 kilometer er åpnet for turister. Igjennom syv hundre år har bergmenn hogd ut 2040 underjordiske kamre her. Jeg har vært i Wielisczka og sett den store hallen under med gedigne lysekroner av salt-krystaller, en uforglemmelig opplevelse.

Foto: expedia.no  

I databasen vår finnes flere ledd bakover i tid, usikre ledd skal være merket usikre. Geseke Adebar var barnebarn til Barnim von (Brunswick) Braunsweig og Judith von Heidenreich. Den som er først nevnt i Kolberg er Johannes de Brunswic som 1294 giftet seg med en Gehsa. Slekten kom fra et sted i Tyskland som i dag kalles Braunschweig, mye finnes om denne slekten. 
Mange Braunsweig var faddere til barn i Tuchsen-familien. 

Hans (den yngre) Schlieffen (1398-1466) var Borgermester i Colberg 1435 til han døde. Udo Adebar nevnt som vitne allerede omkring 1300 i Colberg, men slekten slo seg ned i Colberg først ca. 1440, da Ludeke og Maes Adebar kjøpte hus i «Fischerstrasse», hage og åkerland. De ble fort like mektig som slekten Schlieffen.   
Benedict Adebar var sønn til Ludeke Adebar og Thalia Schleden. Han gikk sent en mørk kveld for å besøke sin beste venn Limprecht von Schlieffen i Kolberg. For å overraske/skremme vennen holdt han sverdet foran seg. Limprect åpnet døren, i halvmørke gikk han rett mot sverdet og døde. Benedict ble i Kolberg rådhus dømt til døden, men ble benådet av biskopen i Cammin. Benedict sørget over vennens død og ville ikke benådes fordi han mente at det ikke var ærefult. Han ble derfor dømt og halshugget 1486. Drapet av Limprecht førte til stor splid og ulykke for patrisier-slektene Adebar og Schlieffen.
Forbrytere ble vanligvis henrettet på Galgeberget, men Bendict Adebar ble ført til Gertruden- eller Georgen-Kirchhofe, som var viet jord, og her ble han henrettet. Hans mor, enke etter Ludeke Adebar, sjenket i 1486 til Dominikanerne i Cammin, en «Bude in Judenstrasse», for å få «Seelenmesse» for sin ektemann og sin sønn Benedict. 
I «Stadtbuche» finnes Benedicts enke Katharina, Hans Kariths datter.
Kilde: Geschichte der Stadt Colberg, side 263-264

rathaus_Kolberg

Rådhuset i Kolberg 1652, del av «Kupferstich von Matthäus Merian«

6.  Valentin (Valentino) Scherping (Scharving?/Scharping), fra Kolobrzeg (Kolberg), døde 23. oktober 1628,
       Conrector des Lyceum in Kolberg (videregående skole) 1594.1600,  Rector des Lyceum in Kolberg 1601-1619  
       «Valentinus Scherpinus Pomeranus». Nevnt 1590 som «Scholae Losdorpianae i Østerrike inferiore Collega» og
«Hieronymus Crøgerus Saxonis, Scholae Losdorpianae Collegae»

       Gift 1598 med Katharina Range , Hugo Riemann: Geschichte de Stadt Colberg, s. 476:       
“Valentin Scherping aus Colberg, …, seit 1594 Conrector am Lyceum, heirathe Katharina   Range”
        a) Timotheus Scherping (Saharping), født ca. 1599, har usikre men sannsynlige foreldre

Fotokopie
Universität Rostock
Matrikelbuch 1419-1760. S. 441
Immatrikulation
Augusto 1579Valentinus Scherping, Colbergensis (Colberg)

Tittel: De gloriosa Christi resurrectione carmen in canticum Lutheri: Christ lag in Todes banden ec. …
Forfatter: Valentinus Scherpingus, Pomeranum
Utgiver: ex typogr. Simonis Gronengergii, 1582
Lengde: 7 sider

7. Timotheus Scherping (Saharping), født ca. 1599, har usikre men sannsynlige foreldre.
Secretarius oder Notar in der Altstadt Colberg
        a) Ursula Scherping, døpt 5. desember 1633, døde 12. april 1663
        b) Catharina Scherping, døpt 1. august 1636 St. Marien Kolobrzeg (Kolberg), Polen
        c) Matthias Scherping, døpt 22. mars 1638 St. Marien Kolobrzeg (Kolberg), Polen       
 d) Sophia Scherping, døpt 5. februar 1641 St. Marien Kolobrzeg (Kolberg), Polen

Elias Petrus Tüchs Güstrowiensis mai 1649 immatrikulert ved Universitetet i Rostock

Begravelse (Leichenprogramm) 
Sophiæ von Arnim:

Rector 
Universitatis Gryphiswaldensis 
Johannes Heunius, Med. Doctor et Professor 
Publicus
ad cohonestandas exequias 
Quas 
Lectissiomæ, Vircutumqz Laude commen-
Datissimæ Feminæ 
Feminæ SOPHIÆ ARNIMBS/
Uxori suæ charissimæ 
VIR 
Præstantisimus et Doctissimus 
DN. PETRUS TüCKS / Consistorii 
Ecclesiast. Gryphiswaldensis, ut et Judicii Ur-
bani Procurator industrius, viduus nunc 
mæstissimus, 
in aede Mariana fieri curat: 
Omnes Academiae Cives 
peramantèr invitat
Typis Jacobi Jegeri Acad. Typogr. Ao 1650
Kilde:
digitale-bibliothek-mv de 

Nekrolog/gravtale for Sophie Arnimb, på 8 sider + forside, her omtales hennes forfedre, ektemannen og deres barn:
(Jeg har forsøkt å oversette fra latin)
Hennes far, den ærefulle Herre Elias Arnimb fra Rostock, borger og handelsmann samme sted, samt leder Archimagirus (= Küchenmeister?) eller kvestor til prefekturet Dargun (mellom og syd for Rostock og Greifswald).
(PS: En kvestor (quæstor) var en embetsmann med finansansvar, som ble valgt årlig.)

Mor Matrone Margretha Schrøder
Farfar den lærde pastor Hr. Cornelius Arnimb berømt og opphøyd herre ………. av Megapolis og Hofpredikant
Morfar Otto Schrøder Senator for Rostock
Farmor fromme kvinne Catharine Frosten
Mormor ærefulle Agneta Bolten (datter til Lucas Bolte og Margatete Woserin)
Fra disse forfedre begynte Sophia …..
Enestående og vellærd; Hr. Petro Tucksen på den tiden sekretær for rådet for …… av Megapolis, men nå i det kongelige konsistoriet i Greifswald, så vel som at han er den mest våkne prokurator for byrettsvesenet samme sted, og har vært lykkelig gift fra 18. november 1629.
I 21 år levde de i brennende kjærlighet og harmoni, og hun ble velsigne med barn. Av barna er Elias Petrus, Jurius og Studius, den førstefødte, kom tilbake til Rostochius noen dager før; og døtrene Euphrisina, Elisabetha og Regina ….. Enkemannen sørger bittert sover døden til sin elskede ektefelle …….
P.P. Gyphiswaldiæ die 7. Octobr. Anno 1650


8. Elias Petrus (Tuchs) Tuhsen, født 8. februar 1631 Greifswald, begravet 15. august 1693 domkirken. 1649 Senator og «Stadt-Secretarius» i Kolberg 1669 K(ämmer) u(nd) B(ürgermeister) i Kolberg (Kolobrzeg). Bürgermeister zu Colberg fra 1683 til 1693. 
Sønn av Peter (Tücks, Tuchß) Tuchs, Stadtgerichtsprokurator in Greifswald, 1658 advokat i Greifswald, han var «Sachwalter» for nationens utsendinger ved forhandlinger 12. juli 1656 
og Sophia Arnimb (Arnim), født 1599, døde 2. oktober 1650 (se slektstreet)
     Gift med Ursula Scherping, døpt 5. desember 1633, døde 12. april 1663
     a) Georg Tuchsen, født 1658 Kolberg (Kolobrzeg), Polen
     b) Sophia Elisabeth Tuchsen, født 1658 Kolberg (Kolobrzeg), Polen, døde 1729
     c) Johan Friedrich Tuchsen (Tuchs), født 1660 Kolberg (Kolobrzeg), døde 19. desember 1730 Bergen, Norge

Verwandten Peter (Tücks, Tuchß) Tuchs?
Die Matrikel der Universität Rostock. Band II.
Page -551- (n572): 19. Sept. 1635 127. – Elias Petrus Tucks, Rostohiensis Megapolitanus
(Er wurde geboren lange vor der «Bürgermeister in Kolberg», gleiche name,  wer ist geboren 8. Feb. 1631 in Greifswald.)
Peter Tuckszen nevnt nevnt 1515 og 1518 i Diplomatarium Flensborgense
Las Tüchszen nevnt er 1515
Flensborgeren Peter Tuxen, der omkring 1570 tjente Daniel Rantzau paa Salzau som Skibsskriver paa Spaniefareren „Die heilige Dreifaltigkeit»
Kilde: slaegtsbibliotek dk 

Familien Tuchsen sitt gravsted på utsiden av Mariakirken i Kolberg (Kołobrzeg, Polen). 
Tuchsensches Gewölbe (Tuchsen´s hvelv/gravkammer) nederst til høyre.

St. Marien Domkirche i Kolberg 1652, detalj fra «Kupferstich von Matthäus Merian»
Kirken ble bygget 1300-1321 med 6 tårn, og utsmykkingen viser at det var en rik by på den tiden.

St. Marien Domkirche i Kolberg 2007
Foto: J David, Wikimedia
Byen ble hardt skadet av gjentatte beleiringer (1758-1761) og fiendtlig beskytning, eksplosjonen av det nærliggende krutttårnet og branner. Katedralen ble til slutt omfattende renovert på slutten av 1800-tallet. Bare ett av de tre tårnene i fronten er satt opp igjen.

Tüchsens familiegravsted, Assistens Kirkegaard, København, St. Petri Kirke. Her ble gravlagt 22 mars 1682 Lorentz Tuxen, Ridefogd. Hofkammerer og Vicepresident i hofretten. Mye tyder på at en dansk slekt Tuchsen/Tuxen har samme stamfar som våre Tuchsen.

9. Johan Friedrich Tuchsen (Tuchs), født 1660 Kolberg (Kolobrzeg), døde 19. desember 1730 Bergen, Norge
      Gift med Marie (Maren) Meng (Mench), gravlagt 10. april Mariakirken Bergen. 
      Før hun giftet seg med   Tuchsen fikk hun en sønn med Ulrich Friderich Gyldenløwe, og fikk sønnen Wilhelm de  Ulrichsdal 25. januar 1692.
       a) Johan Ludwig, født 1695 Bergen, gravlagt 12. februar 1750 Sankt Marien Domkirche Kolberg, Polen
       b) Dorothea Sophie Tuchsen, født 1695 Bergen, døde 1759 Evje, Østfold
       c) Elisabeth Maria Tuchsen, født 9. mars 1696 Bergen, døde 15. januar 1722 Fjaler, Sogn og Fjordane
       d) Sophie Amalie Tuchsen, født 2. november 1699, døde 11. januar 1775 Bergen
       e) Fredrik Wilhelm von Tuchsen      
 f) Charlotte Maria Tuchsen, født 12. juli 1706, døde 22. august 1773 Bergen

Crystal Mann bosatt i SanFrancisco fant slekts-sidene mine på Internett, og sendte e-mail til meg om at hun også nedstammer fra Johan Friedrich Tuchsen kommandant på Bergenhus Festning. Jeg oversatte en del av skifte etter Johan Friedrich Tuchsen og hans hustru Marie Meng, og sendte det til Crystal. I skifte står det at Johan Friedrich Tuchsen hadde arvinger i Kolberg (Polen). Crystal ble så interessert at hun straks tok fly til Salt Lake City. Der søkte hun i Mormonernes slekts-arkiv og tok fotokopi av over hundre sider som sendte til meg. Fotokopien under viser at, General Major v. Tuchs, Commandant i Bergen, var fadder i Kolberg da hans sønnedatter Dorothea Maria Catharina Tuchsen ble døpt 16. mars 1729. Etter hvert fant vi så mye i kirkebøkene for Kolberg at vi nå har oversikt over slekten Tuchs(en) i Kolberg. Dessverre døde Crystal Mann under en operasjon 2001. På hennes skrivebord ble det funnet en stor pakke klar å sendes til meg, og broren Ralph Mann sendte pakken til meg.
Jeg er også takknemelig for all hjelp jeg har fått av Stefan Sienell i Wien. Han sendte meg en diskett med transkipterete utskrifter fra kirkebøkene i Kolberg. Nå er materialet utgitt i bokform. Jeg har boken «Trauregister Städtische Gemeinden. Ende des 17. bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Band 1» utgitt 2005. 

Her er noe av det jeg sendte til Crystal Mann:
Byfogd og Byskriver i Bergen. Bergen Skifterett. Skifteprotokoll VI.C. 3a, 1737-1748, No: 656 Anno 1742:
4 Junij blev ………………………….. blev begynt dend 6te Maÿ 1741: efter afgangen Frue Maren Mench Sal: General Major Tuchsens imellem hendis efterladte Arvinger, som blev forklared at være 2dr: Sönner og 3d: Døttre nafnlig Johan Ludvig von Tuchsen Cassineret Major, nu opholdende sig i Colberg, paa  hans vegne Hr: Berent Fröchen netop har paataget sig denne forretning at bivaane, i hans forfald møtte Fendrich Petter Christian Krog, 
Fridrich Wilhelm von Tuchsen Capitain ved det förste Bergenhuusiske Regimente, for ham mötte Notarius Hr. Johan Barthz, 
Dorothea Sophia gift med Hr. Obriste Sundt paa hvis vegne Hr. Proviant Forvalter Holtzrod vare nærværene. 
Sophia Amalie von Tuchsen, i Ægteskab mid HöÿEdle og Velbaarne Hr. General Major Weinmans, som begge var nærværende og 
Fröchen Scharlotte Maria von Tuchs: N:? etter anviste Kongelig allernaad: Concessions Brev dat: 27 Aug 1733 nu tillads at være sin egen værge under Curator Tils…….. , hvis Curator Hr: Christen Tomboe …………… dat. Bergen d: 1. Maij 1741

Her er del av en fotokopi som Crystal Mann fant:

General Major v. Tuchs, Commandant i Bergen, var fadder da hans sønnedatter Dorothea Maria Catharina Tuchsenble døpt 16. mars 1729 i St. Marien Kolobrzeg (Kolberg), Polen

Fra kirkeboken:
Kolberg, Pommern
St. Marien Kirche, Taufen 1704-1729, Mormon’s Family History Library, Film # 903346 page 515-516, #25
16. Mar. 1729
(Eltern:) H. Obrister Ludwig v. Tuchs und Frau Dorothea Elisabeth Mauersbergin
Tochter: Dorothea Maria Catharina
Path. H. General Major v. Tuchs, Commandant in Bergen, Frau Landrath Kundenreichin, Frau Landrathin Köhnin

Her er mer av det jeg har funnet om Johan Friedrich Tuchsen:
BerGIS – Kartportalen til fortida: Kartlag 1688. Rode 17, nummer 38, Østre Skostræde 4
Eyerens eller Beboerens Navn: Johan Friderich Tuchsen
Det videre observerende bliver her berettet: nu som rette Ejer tilhørende Elias Tuchsen
PS. Østre Skostræde 4 brant i 1702

PS:
Elias Tuchsen var sønn av Johan Fredrich Tuchsen (innvandret styrmann, borger i Bergen, muligens i slekt med kommandanten på Bergenhus) og Barbara Hansdatter Schnell. 

Aeltere Universitätsmatrikeln. II. Universität Greifswald, S 152
5. Aug. (1678) Johannes Fridericus Tuchsius, Colbergensis, P., depositus

Ältere Universitäts-Matrikeln: I. Universität Frankfurt a. O. (1649-1811). S. 168:
1. Julii 1680 – Johannes Friedericus Tuchsius, Colbergensis Pomeranus

1709 ble von Heinen forflyttet til Trondheim, deretter ble oberstløytnant Johan Frederik Tuchsen , som siden 1685 var sjef for garnisonskompaniet på Bergenhus, beordredet som interimskommandant på festningen. 
Kilde: Bergens historiske forening. Skrifter No 35 1929


Manntall over kopp- heste- ildsted- husleie- og rentepengeskatten av Bergen for 1700, rode 19-24
Dend 24 Roede
Her Major Tuchsen er for sin Person frj.
Kieresten 18-0
2 Piger 4-0
4 Jldsteder 2-4 = 24-4
Kilde: Vigerust
PS: Hele Tyskebryggen og mesteparten av byen brant ned 19. mai 1702. 

Johan Friedrich Tüchsen ble 8. September 1712 Kommandant, Bergenhus i Norge, til sin død 19.desember 1730.
Han ble døpt 26. desember 1660 i St. Marien Kirche, Kolberg, Pommern. Fenrik ved Sach’s gev. infanteri bataljon i Danmark 1685. Sek. Løytnant ved samme bataljon 1686. Bataljonen ble i 1688 omdannet til et infanteri regiment. Han ble Premier Løytnant ved dette regimentet 1689. Kaptein og kompanisjef der 11/1-1690.
Kom så til Norge som major og sjef for garnisonskompaniet på Bergenhus 8/9-1694. Oberstløytnant der 1/8-1704. Interimskommandant på Bergens festning og fremdeles sjef for garnisonskompaniet 8/9-1712. Generalmajor 11/10-1728. Død 19/12-1730. Kommandant på Bergenhus festning 1712 – 1730, avløst av General Hans Jørgen Weinmann.

1688 bodde Johan Friedrich Tuchsen  i rode 17 hus nr.38 dvs i Østre Skomaker gate nr. 4.

Skostrede

Som kommandant bodde han i rode 24.

1718 ……  Jeg ünderskrewne Johan Fredrich Tüchsen, Deris Kongl:Maÿts. …… Oberst til Fods og Commendant ower Bergenhuus Fæstning, og hermed for alle Witterligtgiör, at Jeg med Welbenaad—— hawer solgt, skiödet og afhændet, saasom ………her skiöder og afhender, fra mig, min kieriste og woris Arwinger til höy agtbare og Welfornæmme Mand Sr. Hendrich Mejer
Albertsohn handa kiere Hustrue og Arwingere, eet mig tlhörende forhen i boende huus og grund beliggende lige owen for …. Tÿdsche Kirchen herudj Staden imellim Sr. Rösing, paa dend …… og Sr. Jürgen Povel Bernards paa dend nordre Side; ………………………………………
Bergen d: 4 Augüstj 1718            F. Tüchsen (L: S:)
till Witterlighed Jost Haas (L: S:)
till Witterlighed Johan Jürgen Mestmarcher (L: S:)
Kilde: digitalarkivet
Byfogd og byskriver i Bergen
Pantebok nr. II.B.a.8, Bergen byfogd, 1714 – 1720
Side 855
PS: Den tyske kirken = Mariakirken

Johan Friedrich Tuchsen  ble Generalmajor 11. Oktober 1728
Kilde: Bergens Historiske Forenings Skrifter nr. 4 og 35

Das Taufbuch von Kolberg/St. Marien (1676-1699).
22. Nov. 1688 ….. Päthen (faddere) [1] H. Johann Friedrich Tuchs, dänischer Lieütn., [2] H. Jacob Tesmar, Hildebrands Sohn von Lübeck, Kaufman u. Sültzverwandter, ….

St. Marien Kirche, Kolberg, Pommern,
Mormon’s Family History Library  film #093347, page 128
26 December 1660, Taufen.
(Sønn:)
Joh. Fridrich
(Far:)
Elias Petri Tucksen

Kolberg, Pommern, St. Marien Kirche Taufen 1704-1729, film #903346, p. 515-516, 1729. #25
16 Mar 1729
H. Obrist …………….Ludwig v. Tuchs (Johan Ludvig Tuchsen )
frau Dorothea Elisabeth Mauersbergerin
torchter Dorothea Maria Catharina
(Faddere:)
H. General Major v. Tuchs, Commandant in Bergen, (han døde 19. desember 1730)
frau Landrath Kundenreichin
frau Landrathin Köhnin.

Kolberg, Pommern, St. Marien Kirche, Taufen 1730-1758, film 903343, p. 124-125, 1735.
#12, 20 Jan 1735
(Foreldre:)
H. Major v. Tucks (Johan Ludvig Tuchsen)
Frau Dorothea Mauersbergin
Tochter Maria Ludovica
(Faddere:)
Frau GeneralMajor von Tuchsen, (Maren Meng, hennes mann Johan Friedrich Tuchsen døde 1730).
Frau Obrist Sundten,
H. Referendarius Mauersberger.

Johan Friedrich Tuchsen kjøpte i 1724 Stødle kirke, Grindheim kirke og Gjerde kirke i Etne for 260 rdl. + 31 rdl. i overdragingsutgifter. (Ståle Dyrvik: ETNE-SOGA, andre bandet, Bygde- og gardssoge, 1660-1800, 1972, side 147-148, 154.)
Men kirkene var dårlig vedlikeholdt, og for ikke å tape penger solgte han kirkene etter kort tid.

Johan Friedrich Tuchsen var verge for Anna Juel som hadde søsterdatteren Blantzeflor Scott boende i huset. Han hevdet at Anna Juel til eget forderv hadde opptatt søsterdatteren i huset og at Blantzeflor hadde påført henne stor skade.

Detalj fra håndtegnet kart fra 1653 som viser Bergenhus festning. Ukjent tegner.
Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Bergenhus_festning

Bergenhus Festning 1768
Kilde: Johan Joachim Reichborns tegning av Bergenhus festning, Håkonshallen og Rosenkrantztårnet
Nr. 1: Komandantens Hus
N. 3: Taarnet
Nr. 5, 6 og 7 er batterier på Bergenhus festning. Nr. 10 er Svensborg eller Sverresborg.
Nr. 9: Slots- eller Fæstnings-Porten som vender til Byen

Opprinnelig var Rozenkrantztårnet et middelaldersk tårn, det såkalte «kastellet ved sjøen. I 1530-årene eksploderte kruttkammeret, og i 1550-årene ble det delvis satt i stand av Christoffer Valkendorf, derav navnet Valkendorftårnet. I 1562 besluttet Erik Rosenkrantz å bygge et helt nytt tårn som nå kalles Rosenkrantztårnet.

Kilde: marcus.uib.no

Mye tyder på at slekten Tuchs/Tuchsen fra Kolberg og Greifwald har samme stamfar som danske
Lorentz (Laurentius Tuchius) Tuxen, Sogneprest til Store Solt, Ugle (herred, syd for Flensburg)
Hans barn:
1. Lorenz (Laurentius) Tuxen (Tucho), døde 1646
2. Tucke Lorentzen Tuxen
3. Petrus (Tuxenius) Tuxen

Andre mulige slektninger
1506 Laurens Tucksson, Flensburg 
1446 Laurens Tuchson, St. Nicolaigilde i Flensborg, side 203 og 205

Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen : Første Bind, side 599.
Ca. 1420. Vor Frues Kjøbmandsgilde i Flensborg, Anno domini m cccc lxxxij, Hinrik Tucsson …..Laurens Tucsson my zyn husvrou Maryn

Laurens Tuchsen 1496
15 td honing
7 td nødder
42 deger skind
1 læst kabelgarn

Den originale Gildeboken, for «Hellig Legems Gilde», finnes i Marie Kirkens arkiv i Flenburg, Medlemmer:
Side 116: 
Almindelige Gilder
1502: Laurens Tuchson, Marina vxore (uxore)
Side 321: 
1432. Hellig Legemsgilde i Flensborg
Anno domini millesimo quingentesimo secundo (1502)
Laurens Tuchszen myt szyner husszvrouwen Marin vxore (uxore)

Kan slekten Tuchsen ha forfedre i Tuchen (Tuchheim)?
Anno domini M.CCCC.XXVI (1426) sabbate ante dominicam Judica relicta Laurencii Tuchen condidit testamentum suum irriuocabiliter in presencia dominorum consulum vt sequitur: ••••••• forlatt Laurencii Tuchen har laget et testamente i nærvær av konsuler og følge 
Quelle: 
Geschichteder Stadt Berlin. Rester Theil. BerlinischesStadtbuch, s 250-251

1426 vermacht die Witwe eines Laurentius Tuchen in ihrem Testamente den «predicatoribus fratribus in Coln» ein Schock Groschen; anlässlich eines Besuches von Kloster und Kirche stattet Kurfürst Friedrich II. diese mit bedeutenden ….
Quelle: Die Dominikanerklöster der ehemaligen Ordensnation «Mark Brandenbrug.» s 145

Vermerke über Testamentsbestimmungen mehrerer benannter Bürgerinnen und Bürger zu Bremen.
Urkundenbuch verweist …..
Zur Schenkung der Witwe des Laurentius Tuchen, eines Kaufmann, 1426 u. a. für die Franziskaner- und Dominikaner-Mönche 
vgl. auch Germania Sacra,1. Abtlg. 1. S. 375, 
sowie Klosterbuch Bd. 1. S. 148, 161, 164

St. Petri auf der Burg Brandenburg. Bischøfe:
1. Gebhard +1287
2. Friedrich von Pløtzke +1316
3. Johannes von Tuchen + 25. november 1324, aus Magdeburgischen Geschlecht (Tuchen, Tucheim) in Keise Jerishow

Oswald Tuchsenhausen (Oswalt Tuxenhauser / Tuchsenhauser), Schreiber Herzog Wilhelm 1420, 1427, Kanzler des Herzog Ernst von Bayern 1431, 1443, Landrichter i Weilheim 1499. Samme stamfar som Tuchsen?

Tid, stand og stilling til Tuchen, Tuchsen og Tuchsenhausen ovenfor tyder på at de ikke alle nedstammer fra en bonde Tuche /Tyge i Danmark. Men jeg har selvsagt sett at noen Tygesen kalles Tuchsen, og det finnes ulike slekter Tuchsen/Tuxen.
Johannes von Tuchen Biskop i Brandenburg fra 1316 til sin død 1324, han ble på gravsteinen kalt Johannes de Tuchem (fra Tucheim i Brandenburg?). Det er selvsagt mulig at han også har en stamfar Tuch(e).10. Fredrik Wilhelm von Tuchsen
      Gift med Marthe Hansdatter Rue, født 1708 Oslo, døde 4. juni 1736 Tjugum, Balestrand
      Se mer i databasen og eget kapittel.
    a) Johan Friedrich Tuchsen, født 1732, døde 8. april 1764 Oslo
    b) NN
    c) Karen Marie (de) Tuchsen, født 1735, døde 20. april 1823 Bergen
    d) Martha Tuchsen, født 4. juni 1736 Leikanger, gravlagt april 1741 Leikanger
Fredrik Wilhelm von Tuchsen var kaptein ved 1. Bergenhusiske nasjonale infanteri regiment og sjef for Ytre Tjugumske  compani (i Sogn)24/11-1727. Var 1744 major ved 1. Bergenhusiske regiment gikk av 1746.

Gift første gang med Marthe Hansdatter Rue.
Kirkeboken for Leikanger, MINI A2, nr. 1 av 5. Den 20. juni 1736:
Die 20 Junii Tiugum. Parenta: Nobilissim?
quondam?, nuni vero beatuss: Domina. Martha Tuchsens
Oversatt:
Den 20. juni Tjugum. Til ære for avdøde
en gang ung kone lykkelig: Husfrue. Martha Tuchsens

Fredrik Wilhelm von Tuchsen og Marthe Hansdatter Rue bodde på gården Sande i Balestrand. Datteren Karen Marie er født på denne gården 24. februar 1734. Moren Marthe Hansdatter Rue døde 4. juni 1736 kort tid etter å ha fått datteren Martha. Martha trolig oppkalt etter sin avdøde mor.

Dette betyr at Fredrik Wilhelm Tuchsen’s unge hustru Martha som ble gravlagt 20. juni 1736 i Leikanger,  ikke kan ha vært Karen Marie Weinman som enkelte har hevdet.

Maren Nielsdatter Rue var gift med Niels Truelsen Wiborg. Derfor blir hun blir også kalt Maren Wiborg. De hadde ikke barn.  Ektemannen døde 1725 og hun bodde på Sande gård i Balestrand. Hun ble kalt «Madame Wiborg» enke etter Nils Wiborg.
Hun giftet seg så med Onden Widereøe Han ble 11/4-1736 (confr. 28/8-1731) utnevnt til sorenskriver i Søndfjord. Hennes brordatter Martha Hansdatter Rue giftet seg med Fredrik Wilhelm von Tuchsen.

14. november 1636 giftet for andre gang Fredrik Wilhelm von Tuchsen seg med Karen Catherine Daae.

Personalhistorisk Tidsskrift 1.rekke 2.bind, side 340: En bergensk slægtebog.
Her hevdes det at hun var gift med Capitain Tuxen.

Förste Bergenhuusiske Regiment til Foeds

Fanen til «Förste Bergenhuusiske Regiment til Foed». Finnes i glass og ramme i andre etasje i Kommandantboligen i Gravdal, Bergen.
Fredrik Wilhelm von Tuchsen var kaptein ved dette regimentet i 1727 og ble kaptein her 1747. Han skal ha gått til fots over fjellet flere ganger fra Bergen for å forsvare Norge mot svenskene.
Foto: Arnulf Strømsnes 2014

11. Hans Andreas Brügger, Major, se mer i databasen og eget kapittel.
       Gift med Karen Marie (de) Tuchsen, født 1735, døde 20. april 1823 Bergen
        a) Elen Dirothea Brügger

12. Knut Anders (Andreas) Knutsen Olde, født ca 1763, døde 16. september 1829 Blomvåg, Øygarden      
      Gift med Elen Dirothea Brügger
        a) NN Olde, født 1813 Bergen, døde 1813 Bergen
        b) Catharina (Trine) Elisabeth Olde, født 21. april 1814 Blomvåg, Øygarden, døde 1873 Gyldenpris, Bergen
        c) Anna Harboe Frimann Olde, født 24. oktober 1819 Bergen, døde 8. februar 1894 Håtuft, Meland, Vestland

13.  Ole Olse Haatuft, født 25. januar 1820 Håtuft, Meland, døde januar 1860 Bergen
        Gift med Anna Harboe Frimann Olde, født 24. oktober 1819 Bergen, døde 8. februar 1894 Håtuft, Meland
a) Andreas (Anders) Olai Håtuft, født 1. mars 1847 Håtuft, døde 1933
         b) Mons Håtuft, født 3. april 1847 Håtuft, Meland, døde 1925
         c) Knud Håtuft, 28. desember 1849 Håtuft
         d) Ole Olsen Håtuft, født 16. mai 1851 Håtuft, Meland, døde 1938
         e) Inger Olsdatter Håtuft, døde 6.desember 1919 Meland

14. AndreasAndersdatter (Anders) Olai Håtuft , født
      Gift med Oline Olsdatter
       a) Anna Andersdatter Håtuft

15. Ole Martin Olsen Strømsnes
      Gift med Anna Andersdatter Håtuft
       a) Anton Martin Strømsnes

16. Anton Martin Strømsnes
      Gift med Mathilde (født Hodne) StrømsnesSlekten Meng / Mench / Mencke ….:

Maria (Maren) Olsdatter Meng (Mench), ved skifte begynt 6. mai 1741 ble hun kalt «Frue Maren Mench Sal: General Major Tuchsens» 

Som fadder i Korskirken i Bergen 4. november 1727 kalles hun «Maren Olsdatt: Menge:»
Døde 10. april 1740 og ble begravet 16. mai i Mariakirken i Bergen og kalles «Frau General Majorin, Maria von Tuchsen» 

Kan hun ha vært i slekt med borger i Bergen Jochim Menck nevnt i Lubeck 1686 og 1687?

En Jochum Mench fikk borgerskap i Bergen 31.05 1659 (slektning?)

Mor til Maria (Maren) Olsdatter Meng (Mench) Maren Nielsdatter Meng (1. gift med Ole Christensen 2. gang gift med Amtmand Hans Nielsen).

NORDHORDLAND TINGBOK :  
1. Den 24. mars 1697 kalles hun «Frue Maren NielsDatter Meng, Salig Herr Ambtmand Hans Nielsens eftterleversche», til stadfestelse underskrevet av Herr Major Johan Friderich Tucksen.
2. Signeur Jochum Gevertz lot opplese et kjøps-brev til ham utgitt av avdøde «Herr Ambtmands Frue Maren Mengh», på en andel uti Møllendals elv og grund, som Jacob Jacobsen Gisse bruker, datert Bergen den 8. mai 1697


Far til Maria (Maren) Olsdatter Meng (Mench): Ole (Olle) Christensen. 
Ole´s far, Christen Olsen, var rådmann i Christiania. Fra 1670 finner man gjennom odelsmantallet at Christen Olsens part i gården Gaasvig på Sitskogen i Høland, tilhører sønnen Olle Christensen, sagbruker på Fredrikshald. Ole bodde vekselvis i Christiania og Fredrikshald, fra 1668 fast i Fredrikshald (Halden).


Fra 1658 til sin død var Tønne Huitfeldt oberst og kommandant/overkommandant på befestningen ved Halden

Da Kommandanten på Fredriksten festning Oberst Tønne Huitfeldt i 1664 hadde tatt fast opphold i Halden, måtte det skaffes en bolig til han. Huitfeldt bodde midlertidig i et hus i byen, som tilhørte Oluf Christensen, for hvilket Fæstnings-regnskapene under 30. desember 1664 oppfører 30 rdl. som årlig leie med den begrunnelse, at enda var ingen bolig innredet for obersten. Tønne Huitfeldt ble boende i byen (i Ole Christensens hus) inntil omkring nyttår 1667, da han flyttet til den nyoppførte kommandatboligen på festningen.  Han døde under pesten 1771 i Halden.

Ole Christensen flyttet trolig 1644 til Christiania, og da faren døde i 1668 flyttet han tilbake til Halden hvor Huitfeldt ikke lenger bodde i hans hus.

Ole Christensen var gift med Maren Nielsdatter Meng. Hennes 2. ektemann, justisråd og amtmann Hans Nielsen, står som eier av Oles part i gården Gaasvig. Den andre medeieren Jørgen Enger ble erstattet 1684 av Niels Stub, som var gift med Mette Meng, de giftet seg 26. februar 1682 i Halden. 

Ole var Kjøpmann i Fredrikshald og Christiania:

Maren, gift med Ole (Olle) Christensen, der logså var blant de større næringsdrivende i Halden, hvor også hans far før ham hadde hatt forretning; men både far og sønn var borgere i Christiania. Senere ble Maren Meng gift med justitsskriver i Norge, senere justitsråd og amtmann i Bergen Hans Nielsen.

Mormor til Maria (Maren) Olsdatter Meng (Mench): Johanne (Christensdatter? Winther? svært usikre foreldre).

Hun bodde på Dyne gård med sin ektemann Niels Hannsøn Meng inntil ca. 1640 da de flyttet til Halden.

Hun og mannen fikk 1656 kongelig bevilling på å nyte Dyne gård i Baahus len på livstid fri for skatt og andre pålegg.

Dyne Gård har sine aner fra 1300-tallet. Allerede jordeboken i 1573 beskrev gården som «utomordentligt väl belägen och bygd för ståndspersoner».

Jens Christensen Tøien ble begravet 19/11-1661 i Christiania kirke, hans enke Marthe Torkildsdatter nevnes i Bytinget 11/2-1664, likeså at Nils Hansen Meng på Halden var hans «svoger».

Det kan tyde på at Johanne (gift med Nils Hansen Meng på Halden) var søster til Jens Christensen (Tøien) og Ole Christensen. Hvis det er riktig så var Johanne´s etternavn Christensdatter.

Nils Hansen Mengs ektefelle kalles i NSHT 29 side 229 for Johanne Christensdatter (Winther?) fra Bohuslen, i artikkelen om «Holberg-jubileum».

http://genealogi.aland.net/discus/messages/44/3855.html?1081101158

Niels Meng’s kone var Johanne Christensdatter, som var fra Båhuslen.

Faren hennes Christen, hadde også andre barn som kjennes, bl.a. Giertrud Christensdatter som kvitterte 9/6-1658 på Akershus for 20 riksdaler som tilkom hennes mann for å ha kurert de syke på Halden.

slektsbiblioteket.com:

Niels Meng’s wife was Johanne Christensdatter. She was from Båhuslen. Her father Christen, had alwo other known children, among others Giertrud Christensdatter who was married to Thimand Braackil. He also had a son named Henrich Christensen.

Morfar til Maria (Maren) Olsdatter Meng (Mench): Niels Hansen Meng
Topographisk journal for Norge. Femte Hefte, side36-37 (utgitt 1793):
Niels Hansen Meng som den første allernaadigste beskikkede Borgermester i Friderichshald, havde tillige Titel Præsident. 
Denne viktige Mand, Niels Hansen Meng, fortjener i mere end en Henseende at blive erindret. Han var fød i Friderichstad, hans Fader var Hans Pedersen, en formuende Borger sammesteds, lod ham studere i sær Jura; han blev derefter først Herredsskriver i endeel af nordre Bahuslehn, siden Foged sammesteds, saavel som i Idde og Marker. Ved Giftermaal med et rigt Fruentimmer blev han Ejer af Dynegaard ved Dynekilen, tillige med mange Gaarde og andet Gods i Skee og Hougdals Præstegjeld udj bemeldte Bahuslehn. Fra Dynegaard flyttet han til Halden inden Svinesund (nu Friderichshald), hvor han først blev Kongelig Tolder, saavel her, som langs hele Rigsgrændsen indtil Østerdalen, over alle Toldhuse, som da ved Grændserne vare indrettede, ligesom endnu i Sverige, og her i Norge vedvarede indtil 1682, da disse Grændse-Toldhuse bleve anvendte til andet Brug. 1659 blev han af Stadsholder Niels Trolle beskikket at være Proviant-Commissair udi Jørgen Løvenklovs Sted. Af gamle documenter sees og, at denne Meng i samme Tid tillige har været Laugmand her i Smaalehnene, saa og her foruden forettet Amtmands Embede, formentlig dog kun som constitueret i Vacance-Tiden. I Aaret 1665 da Friderichshald fik sine Kjøbstæds-Privilegier og egen Magistrat, blev Meng som meldt, Byens første Borgermester med Titel af Præsident. Imidlertid Meng forrettede ovenmeldte Tienester eller Embeder, vedblev han tillige sin Negoce som Lastehandler, hvorved han, foruden sine forrige faste Ejendomme, samlede en stor Rigdom, hvoriblandt 72 Gaarde udi følgende Præstegjeld, nemlig:

I Idde 7, Berg 2, Aremarck 2, Thunøe 1, Skibtved 3, Ødemarch 3, Rachestad 3, Edsberg 8, Aschim 2, Baastad 5, Høland 5, Uhrschoug 4, Raae 7, Spydeberg 7, i Folloug Fogderie 6, og i Bahuslehn 7. Foruden endeel Gaarde og Huse i Byen, samt Hauger og Løkker, item en Hoben Saugbruge i Tistedalen og andensteds, tilligemed mange Skibe og Skibsparter. Til hvilken, især paa den Tid, store Rigdom 4 Døttre vare Arvinger, nemlig:

  1. Dorothea Meng, gift med den kongelige Tolder, og siden Commandeur over Skjærbaads-Flotillen i Gyldenløves krig, Mathias Bjørn, en viktig Person i Byens første fientlige Angreb, som forhen er meldt, til hvilken Svigerfaderen havde affstaaet Tolder-Tienesten.
  2. Mette Meng, først gift med den kjække Oberst-Lieutenant Peder Olsen Normand, en Broder af Præsten Niels Olsen paa Idd; siden med Assessor og assistenzraad Niels Kjeldsen Stub, hun døde uden Børn 1697. Hendes siste Mand Niels Stub døde først 1723, 85 Aar gammel, og gjorde hans Søstersøn Oberst-Lieutenant Peder Colbjørnsen til sin eneste og derved tillige til en meget riig Arving.
  3. Anne Meng, gift med Assessor Peter Lorentzen, til denne Svigersøn overlod Præsidenten sin Proviant-Commission.
  4. Den fjerde Datter, Maren Meng, var først gift med Kjøbmand Ole Christensen i Friderichhald, siden med Rigens Skriver Hans Nielsen i Cristiania. Af første Ægteskab var en Datter, gift med Generalmajor og Commandant Tuxen i Bergen; af det andet Ægteskap var tvende Døtre, den ene gift med Oberst v. Oldenburg paa Torpum Gaard, Chef for det første Smaalenske Regiment, og den anden Datter med Commandeur Wibe.

 Se alle barna og flere detaljer i databasen vår. Niels Hansen Meng skal ha vært Herredsskriver i den nordre del av Bahus Len, trolig fra omkring 1630 da han 1664 angir å ha tjent kongen i 34 år. Niels Hansen Meng  var en nyttig mann for danskekongen, og må ha vært godt likt av Gyldenløve som gav ham mange gode stillinger. Niels Hansen Meng ble borgermester i Fredrikshald, beskikket av Gyldenløve.
Norske Kongebrev. Bd. I. Nr 203:22/3 1665 NM (Norske Missiver) T. 273b-274bBrev til stattholderen om at de personer som han på kongens vegne har utvalgt til å ta sete i admiralitetsrådet, straks at utnevnes og begynne sitt arbeide. Det gjelder Hans Jacobsen Schört, kommandanten på Akershus, som visepresident, Wilhelm Mecklenburg, Anders Madsen i Tönsberg, Vittikind Huus, lagmann i Kristiania, og i hans fravær Jacob Christensen, byfogd s.s., Peter Dreyer, Nils Toller, viselagmann i Tönsberg, Niels Hansen Meng, president i Halden, og Christoffer Didriksen i Fredrikstad.

26. august 1662 utstedes et kongeskjøte til Nils Hansen Meng på følgende gods i Båstad: Løffuestad, 1 skippund malt. Hoff, 5 fjerdinger mel. Schønneberg, 1 skippund malt. Torp, 1 skippund mel. Mellem-Gimsingrud ødegaard, 1 fjerding mel. Skjøtet er datert i Kjøbenhavn og ble tinglyst 17. desember 1662.

Jeg kjenner ikke forfedrene til Niels Hansen Meng i Halden, men når jeg leter ser etter ulike skrivemåter: 
Meng(-h, -k), Mench(-e, -en), Menck(-e, en), Menk(e, -en) ……… 
I tillegg til norske kilder søker jeg også i danske og tyske kilder. 


Danske Gesandter. Danmarks Adels Aarbog, Årg. 1937, s.83:
Otto von Mencken Begr. 29 Nov 1703, Altona (Hamburg)
Gift 2 Des 1689 med Eva Margrethe Jessen Otto von Mencken, Etatsråd, envoyé i Wolfenbüttel, amtmand i Steinburg Amt (Holsten).
Steinburg ligger ved Itzehoe nord for Hamburg. Wolfenbüttel ligger nord for Itzehoe.
(Det finnes også et sted syd for Hamburg som heter Wolfenbüttel.)
Otto Mencken, som ble født i Oldenburg, hadde vært dansk representant i Wolfenbüttel siden 1692 – og Danmark var også en av Hannovers fiender. Mencken ble betrodd av hertug Anton Ulrich og hadde mer innflytelse over ham enn Leibniz og Herzel til sammen.

«1667 4/14 Anlage zu einem Bericht des dänischen Gesandter Otto von Mencken an König Christian V. ….»
En mulighet er at etatråd Otto von Mencken eller en annen Mencke, harintroduserte Maria (Maren) Meng (Mench for Gyldenløve.

Opplysninger i skiftet etter Maria (Maren) Meng (Mench) førte til at jeg sammen med Crystal Mann fant foreldrene til Johan Friedrich Tuchsen i Polen. I en kirkebok der fant vi at 20. januar 1735 var «Frau GeneralMajor von Tuchsen» fadder i Kolberg, Polen. Maria (Maren) Meng (Mench) reiste da uten ektemannen Johan Fridrich Tuchsen som døde 19. desember 1730). Dette viser at hun ikke var redd for reise, hennes far hadde god råd og god kontakt med Gyldenløve, og hun kan ha reist til Danmark før hun ble gift.
Hvis Maria (Maren) Meng (Mench) har blitt kjent med stattholder Gyldenløve i Danmark, så er en mulighet at etatråd Otto von Mencken eller en annen Mencke, introduserte henne for Gyldenløve Otto von Mencken må ikke forveksles med Professor Otto Mencken:
Professor Otto Mencke’s sønn Johann Burckhardt Mencke brevvekslet med Søren Lintrup i Bergen. Holberg har truffet Johann Burckhardt Mencke under sitt opphold i Leipzig 1708-09 og har tydeligvis blitt påvirket av ham. 

Mulig slektning til Meng:
Borger i Bergen Jochum, Mench, udfarer, Lübeck, 31. mai 1659, samme slektsnavn som Maria (Maren) Mench.
Identisk person?:
Obligation von Lauridtz Pedersen über eine Schuldsumme bei dem Bergener Bürger Jochim Menck. 
1686 Nov. 24, 1687 Sept. 26 (Archiv der Hansestadt Lübeck, Findbücher 9). 
Muligens i slekt med Jørgen Meincke, dronningens amtsforvalter nevnt 1675 i Hørsholm i Danmark.

Mulige slektninger til Meng i Trondheim og Flensburg: 
Begravelser Trondheim Domkirke 1729-1751. 
”Menche, Henrik – hans Kiæreste 1/3 1748” 
Det var hans 2. hustru Anne Margrethe Schultz som ble gravlagt 1. mars 1748. 
Hans far var Heinrich Meincke, født 7. september 1670 i Flensburg, Rådmann og kjøpmann i Flensburg. Kan han ha samme stamfar som Meng i Halden? Se mer om Meincke på nettsidene mine.

Slekten Meng i Halden er muligens i slekt med Mencke i Oldenburg og omliggende områder. Stand og stilling passer bra. Oldenburg hadde nær kontakt med kongen i Danmark på den tiden. (Og Danmark´s grense mot Tyskland gikk da lenger syd enn nå.)
Fra «Das Staatsarchiv in Oldenburg» har jeg fått 90 fotokopier om slekten Mencke.
Johanne Dorothea Meng gift med Georg Ferdinand von Oldenburg 1700 på Torpum vest for Halden. Stattholder Gyldenløve skal visstnok ha betalt for bryllupet. Johann Dorothea var halvsøster til Maria (Maren) Meng (Mench) som Gyldenløve fikk et barn med 1692. 

Professor Otto Mencke’s far var Hans (Johannes/Jean de) Mencke.
Jeg har funnet at Hans (Johannes/Jean de) Mencke, kjøpmann og rådsherre i Oldenburg, gift med Anna Sophia Spiessmacher, sannsynligvis har disse barna: 
1. Otto Mencke, 22 Mar 1644 Oldenburg – 18 Jan 1707 Leipzig, gift med Magdalena Sybilla Berlich 1672. 
2. Anna Christine Mencke, 3 Feb 1646 – 12 Feb 1692, gift med Christian Schnedermann 10 Nov 1668 I Bremen. 
3. Johann Mencke, 2 Apr 1653 Oldenburg – 25 Mar 1697 Oldenburg, gift med Ilsabe Wolpmann. 
4. Catharina Mencke, 1657 – 1703, gift med Christoph Pfautz, „Mathematikprofessor und Rektor der Universität Leipzig“ hvor Otto Mencke var professor. 

Anna Dorothea (Mencken) Menchen flyttet med sin første mann Marcus (Møller) Müller fra Stuhr (Süd-West von Bremen) til Bergen hvor hun døde 1723. Han ble biskop i Bergen og døde der 7. desember1731. 
Anna Dorothea (Mencken) Menchen fikk med sin første mann Johan Anthon Silchenstedt datteren Gesine Elisabeth (Silchenstedt) Silkenstedt. Denne datteren ble gift med Christopher Oldenburg 1720 i Christiansborg slottskirke, København. 

Marie Meng (Mench) sin tante Dorothea Nielsdatter Meng var gift med Mathias Bjørn, sønn til (Poul) Jørgen Bjørnsen, ViceAdmiral på Bremerholm, København. 

NB! Jeg har ikke funnet bevis for at Niels Hansen Meng kommer fra Mencke-slekten i Oldenburg selv om det er mulig. Det finnes flere i Tyskland med navn som ligner på Menche / Mencke / Meng.  


Hans Nielsen Meng, født ca. 1640 ved Hertel Jernværk i Norge, hvor hans Fader Niels Jensen Meng var kgl. Commissarius; han dep. først i Franecker, inscriberedes derfra i Kbh. 1661; reiste udenlands; derpaa 1665 Mag. i Kbh.; 16 . Sgp. i Frederikshald, hvor han + 1682. 
Kilde: Stamtavle over Oluf Bangs efterkommere paa sværdsiden af F. E. Hundrup.
Sml. Worms L. L. 3, 515, Nyrups L. L. 384. 

Jens = Johannes = Johann = Hans og Jensen = Hansen
Niels Jensen Meng = Niels Hansen Meng

Dette må være Hans (Johannes Mengius) Mengh født omkring 1640, bror til Mette og Knud Nielssen Mengh.
Mette Nielsdatter Meng´s testamente til fordel for Fredrikshalds fattige i 1677, ble det opprettet et legat på 500 riksdaler, hvis renter hvert år skulle deles ut til de trengende. Mette valgte blant sine eiendommer 8 gårder, som tilsammen ble takstert til 500 riksdaler.
Til stadfestelsen av dette testamentet var hennes 2 brødre.
Orginal i Riksarkivet, skrevet på pergament.

«Des til ydermeere Stadfæstelse, Haffr Jeg ombeddit Minne Brødre Masr Hans Nielssen Mengh, Sougne Præst Vdj Fredrichstad, och Prouist offr Nedre Borge Syssles Proustie, och Knud Nielssen Mengh, fornemme Handelsmand her paa Stedit, denne Fundatz Met mig til Witterlighed At wnderschriffue och forseigle.
Achtum Fredrichshald Alle Helgenis Dag Aar Idt Thusinde Sex Hundrede Halffierdesindtztiuffve och Siuff. 
Mette Niels Datter Mengh Sl: Peder Olsøn Nor Mands
Thil Witterlighed : Thil Witterlighed :
Hans Nilsøn Meng Knud Nielz Meng»

Merk at Hans Nielssen Mengh kalles Sougne Præst Vdj Fredrichstad, och Prouist offr Nedre Borge Syssles Proustie.
Det var bare en Hans Nielssen Mengh som var prest i Fredrichstad på den tiden, og hans farfar var Niels Hansen (Jensen) Meng.

Håper på tips om hvor slekten, Meng/Mench i Halden og Fredrikstad, kommer fra.

……………………………………………………

Mer om mulige slektninger/forfedre til Petrus Elias Tücks født 1631(fra Güstrow syd for Rostock):

Mye tyder på at Tuchsen/Tuchs i Polen og Norge har samme stamfar som den danske slekten Tüchsen/Tuxen.
Mindestav (Epitaphium) 1562, over den første lutherske præst i Svenstrup (i Als) Hans (Johannes) Teuxen, d. 22. maj 1562. Trætavle med malede versaler. Lang latinsk indskrift (ni distincha) aftegne av Søren Abilgaard 1776.

De finnes mange Tychsen/Tuxen i sydlige Danmark, også syd for grensen mot Tyskland. Mange av disse var prester.
Er alle disse disse slektninger:
Peter Tucksen nevnt 1492 i Flensburg
Lorenz Tuxen (død 1612), var sognepræst til Store Solt i Flensborg Amt fra 1585
Laurens Tuchsen (Tuchson) befragter fra Flensburg nevnt 1446, 1492, 1496 , 1497 og 1502
Laurencii Tuchen, enken skrev testamente/gavebrev 1426 i Berlin
Hans Tukßen (Tuxen) fra Schuby ved Scheswig nevnt 1509 i rentebok 
Peter Tuchßen Goldschmied Lehrjunge i Hamburg 1634 (hos Evert Kettwich) sønn av
Laurens Tuchßen Goldschmied Lehrherr i Emden
Louwrens Pieters Tuxen Goldschmied Meister 1692
Jacobus Pieters Tuxen Goldschmied Meister 1690
Johannes I. von Tuchen, Biskop 1316–1324, av Magdeburg slekt (Tuchen, Tucheim i kretsen Jerichow ), før Dompropst i Brandenburg
Merten Tuckson nevnt 1476 i Hellig Legemsgilde(bok) i Flensburg 
Dominus Kerstianus Tuchszen nevnt 1516 i Geistlighedens Gilde(bok) i Flensburg
Peter Tuckszen nevnt nevnt 1518 i Diplomatarium Flensborgense
Peter Tuxen fra Flensburg, forvalter og skipsskriver for Daniel Rantzau, seilte på Spanien til 1587
Las Tüchszen også nevnt 1515 i Diplomatarium Flensborgensee
Johan Tuchsen nevnt 1541 i Flensburg
johan Tucksen drepte 1594 Mads Ramussen i Hjordkjær ved Åbenraa 
Dominus Kerstianus Tuchszen nevnt 1516 i Gejstlighedens Gilde i Flensburg
Cersten (Karsten) Tucksen inngikk 1553 en kontrakt i Flensburg
Nicolaus Tucksen Flensburgensis Holsatus 1564 immatrikulert ved Universitetet i Rostock
Laurent. Tuchius Flensburgensis 1570 immatrikulert ved Universitetet i Rostock 
Elias Petrus Tucks, Rostohiensis Megapolitanus 1635 immatrikulert ved Universitetet i Rostock 
Petrus Elias Tücks Güstroviensis født 1631 ble 1649 immatrikulert ved Universitetet i Rostock 

Tuchsen, Arnim(b), Scherping, Freder, Range, Adebar, Schlieffen og Kleist
Stikkord:                                                                                 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »