Elen Dorothea Brygger hadde i sitt ekteskap med Andreas Knudsen Olde 2 døtre: Catharina Elisabeth født 1814 og Anna Harboe født 1819. Aldersforskjellen mellom dem var så stor at Anna måtte finne seg andre barn å leke med. Dette kan være årsaken til at hun likte å være sammen med alminnelige folk. Da hun var i 20 årene ble hun kjent med bondegutten Ole Olsen Håtuft, som da lå på vinter-sildefiske ved Herdlevær, der Håtuftgården hadde part i ei rorbu. Dette vennskapet utviklet seg til et forhold som ble misslikte av moren som hadde rike aner. Hun ville ikke samtykke i at datteren giftet seg under sin stand. Men da moren truet med å gjøre henne arveløs ble Anna  sint og sa: «Nå reiser jeg herfra og kommer aldri tilbake.» Og slik ble det.

Den 23. september 1844 ble Anna Harboe Olde gift med Ole Olsen Håtuft født 1820. De nygifte flyttet i oktober s. å. til Håtuft i Meland.
Den 7. oktober 1846 ble Catharina Elisabeth Olde gift med Ole Nilsen Herdlevær, yngste bror til Mons Nilsen Herdlevær. Da var Ole Nilsen Herdlevær handelsbestyrer i Blomvåg, og i 1854 kjøpte han Gyldenpris gård av tollbetjent Mical Brygger, bror til Elen Dorothea Brygger, for 5830 spesiedaler.

Anna Harboe Olde var ikke motivert for å være bondekone på Håtuft, det var den store kjærligheten som hadde brutt tradisjonen til hennes slekt. Men det viste seg at alle hennes barn var flinke til å regne og skrive og greide seg bra. Mannen hennes Ole Olsen Håtuft hadde ikke god helse og hun fikk ansvar for det som skulle gjøres på gården og i fjøset. Han ble syk på vei til vinter-sildefisket og døde på sykehuset i Bergen 21. januar 1860, knapt 40 år gammel.
Det hadde de siste årene gått tilbake med gården, og Anna Harboe satt igjen med 5 ukonfirmerte barn. Anders Olai, som var den eldste, hadde tidlig sett hvilken vei det bar med gården, og han bestemte seg for å dra ut så snart han var konfirmert, for å tjene penger og bygge opp igjen gården. Og med morens samtykke reiste han ut og tok til med handel. Hell og lykke var med han og ……..

Olde og Håtuft
Stikkord:     

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »